Недостаток на јасни приоритети

Недостатокот на јасни приоритети може да предизвика значителни проблеми во тимското опкружување. Екипите на кои им недостасуваат јасни приоритети честопати се борат со продуктивноста, тимската...