Kekurangan keutamaan yang jelas

Kekurangan keutamaan yang jelas boleh menyebabkan isu -isu penting dalam persekitaran pasukan. Pasukan yang tidak mempunyai keutamaan yang jelas sering berjuang dengan produktiviti, kerja berpasukan,...