Mangel på klare prioriteringer

Mangelen på klare prioriteringer kan forårsake betydelige problemer i et teammiljø. Lag som mangler klare prioriteringer sliter ofte med produktivitet, teamarbeid og å oppnå sine...