Aydın prioritetlərin olmaması

Aydın prioritetlərin olmaması bir komanda mühitində əhəmiyyətli məsələlərə səbəb ola bilər. Aydın prioritetləri olmayan komandalar tez-tez məhsuldarlıq, komanda işi və məqsədlərinə çatmaqla mübarizə aparırlar. Bu...

Aydın məqsəd və məqsədlərin olmaması

Görüşdüm ki, əsas problemlər komandalarından biri də aydın məqsəd və məqsədlərin olmamasıdır. Komandalar əldə etməyə çalışdıqları şeylərə uyğun gəlmədikdə, qarışıqlığa, məyusluğa və səmərəsizliyə səbəb ola...