Nedostatok jasných priorít

Nedostatok jasných priorít môže spôsobiť významné problémy v tímovom prostredí. Tímy, ktoré nemajú jasné priority, často zápasia s produktivitou, tímovou prácou a dosahovaním svojich cieľov....