Pomanjkanje jasnih prioritet

Pomanjkanje jasnih prioritet lahko povzroči pomembna vprašanja v timskem okolju. Skupine, ki nimajo jasnih prioritet, se pogosto borijo s produktivnostjo, timskim delom in doseganjem svojih...