Gebrek aan duidelike prioriteite

Die gebrek aan duidelike prioriteite kan beduidende probleme in ‘n spanomgewing veroorsaak. Spanne wat nie duidelike prioriteite het nie, sukkel dikwels met produktiwiteit, spanwerk en...