Com resoldre el “reconeixement i recompenses inadequades” en un equip?

El reconeixement i les recompenses inadequades poden ser un punt de dolor important per als equips, ja que pot provocar una disminució de la motivació, el compromís i la productivitat. Això pot ser especialment difícil quan els membres de l’equip consideren que l’organització no és reconeguda ni valorada per les seves aportacions.

Una de les principals causes del reconeixement i les recompenses inadequades pot ser una manca de comunicació i alineació clara al voltant dels objectius de l’equip i els individus, així com la manca de transparència en el procés de reconeixement i recompenses.

Per solucionar aquest problema, les organitzacions haurien d’establir primer objectius i expectatives clares per a l’equip i assegurar -se que els membres de l’equip entenguin com s’alineen les seves aportacions amb aquests objectius. Això es pot fer mitjançant reunions periòdiques d’equip i debats individuals amb els membres de l’equip.

A més, les organitzacions han de desenvolupar i implementar un procés de reconeixement i recompensa transparents, comunicant clarament els criteris i les directrius de reconeixement i recompenses i proporcionant comentaris i actualitzacions periòdiques del procés.

També és important reconèixer i recompensar els membres de l’equip de diverses maneres, tant formalment com de manera informal, com per exemple mitjançant bonificacions, promocions i reconeixement públic, així com mitjançant un reconeixement informal com ara notes d’agraïment o petits regals.

Un altre aspecte que es pot abordar és establir una cultura de reconeixement i apreciació dins de l’equip, animant els membres de l’equip a reconèixer i apreciar les contribucions dels seus col·legues.

En general, les organitzacions haurien de centrar -se en la creació d’un entorn on els membres de l’equip se sentin valorats i reconeguts per les seves aportacions i on el reconeixement i les recompenses s’alinein amb els objectius d’equip i individual. Això ajudarà a augmentar la motivació, el compromís i la productivitat i, finalment, donaran suport a l’èxit global de l’equip i l’organització.