Com resoldre el “suport de gestió insuficient” en un equip?

El suport de la gestió inadequada és un tema comú que tenen els equips i pot comportar una falta de motivació i compromís entre els membres de l’equip. Això pot donar lloc a una disminució de la productivitat, un treball de mala qualitat i una gran facturació.

Una de les principals causes del suport de gestió insuficient és la manca de comunicació i comentaris dels directius. Això pot fer que els membres de l’equip se sentin poc apreciats i no tinguin suport, provocant una falta de motivació i compromís.

Una altra causa de suport a la gestió insuficient és la manca de formació i recursos proporcionats als membres de l’equip. Això pot dificultar els membres de l’equip per exercir les seves funcions de manera eficaç, donant lloc a un treball de mala qualitat i disminuir la productivitat.

Per solucionar aquest problema, és important que els directius estableixin canals de comunicació clars amb els membres de l’equip. Això pot incloure reunions periòdiques, xecs i sessions de feedback per assegurar que els membres de l’equip se sentin escoltats i valorats.

Els directius també han de proporcionar formació i recursos als membres de l’equip per ajudar -los a exercir les seves funcions de manera eficaç. Això pot incloure l’accés a eines, programari i programes rellevants per ajudar els membres de l’equip a millorar les seves habilitats i coneixements.

A més, els gestors també haurien de crear un entorn de treball positiu i de suport promovent el compromís, el reconeixement i la valoració dels empleats. Això pot incloure proporcionar oportunitats de creixement i desenvolupament dels empleats, a més de fomentar una cultura del treball en equip i la col·laboració.

Per assegurar -se que l’equip rep un suport de gestió adequat, és important que els gestors siguin conscients de les necessitats i preocupacions dels membres de l’equip i que proporcionin comentaris i suport periòdics. A més, els gestors han de treballar estretament amb l’equip per identificar àrees de millora i desenvolupar i implementar solucions que tractin aquests problemes.

En conclusió, el suport inadequat en la gestió pot ser un punt de dolor important per als equips, però es pot abordar millorant la comunicació, proporcionant formació i recursos, fomentant un entorn de treball positiu i de suport i creant oportunitats de creixement i desenvolupament.