Com resoldre la “comunicació inadequada” en un equip?

La comunicació inadequada dins d’un equip pot comportar diversos problemes, inclosos malentesos, terminis perduts i una baixa moral. Per resoldre aquest problema, és important identificar les causes arrels de la desglossament de la comunicació i abordar -les directament.

Una de les causes habituals de comunicació inadequada és la manca d’expectatives i objectius clars. Sense una direcció i expectatives clares, els membres de l’equip poden no estar segurs del que s’espera d’ells i poden lluitar per comunicar -se eficaçment els uns amb els altres. Per solucionar -ho, el líder de l’equip hauria d’establir objectius i objectius clars per a l’equip i comunicar -los clarament a tots els membres.

Una altra causa comuna de comunicació inadequada és la manca de confiança i obertura dins de l’equip. Si els membres de l’equip no se senten còmodes compartint els seus pensaments i idees, pot ser que sigui menys probable que es comuniqui eficaçment. Per abordar -ho, el líder de l’equip hauria de fomentar un entorn de confiança i obertura animant els membres de l’equip a compartir els seus pensaments i idees i proporcionant oportunitats als membres de l’equip per conèixer -se.

Una altra possible causa de comunicació inadequada són els canals de comunicació pobres i les eines, pot ser difícil que els membres de l’equip comparteixin eficaçment informació i col·laboren entre ells si no utilitzen els canals i eines de comunicació adequades. Per solucionar -ho, el líder de l’equip s’hauria d’assegurar que l’equip utilitzi canals i eines de comunicació adequades, com ara aplicacions de missatgeria d’equip, programari de gestió de projectes i eines de videoconferència.

Finalment, una comunicació inadequada també pot resultar de la manca de formació i suport. És possible que els membres de l’equip no siguin conscients de les millors pràctiques de comunicació o potser no tinguin les habilitats i els coneixements per comunicar -se eficaçment. Per solucionar -ho, el líder de l’equip hauria de proporcionar formació i suport als membres de l’equip per millorar les seves habilitats i coneixements de comunicació.

En resum, la comunicació inadequada dins d’un equip pot tenir un impacte negatiu en el rendiment, la productivitat i la moral de l’equip. Per solucionar aquest problema, és important identificar les causes fonamentals de la ruptura de la comunicació, com ara la manca d’expectatives clares, la falta de confiança i l’obertura, els canals de comunicació pobres i les eines i la falta de formació i suport i abordar -les directament. En fer -ho, l’equip podrà comunicar -se de manera més eficaç i treballar junts de manera més eficient.