Com resoldre la “gestió inadequada de les parts interessades” en un equip?

La gestió inadequada dels grups d’interès és un problema habitual en els equips i pot comportar una falta d’alineació i cooperació entre les parts interessades, donant lloc a retards i fracassos del projecte.

Un dels possibles motius d’aquest problema és la manca de comunicació i expectatives clars entre els grups d’interès. Per solucionar-ho, és important establir papers i responsabilitats clares per a cada part interessada, així com línies clares de comunicació i xecs regulars per assegurar-se que tothom es troba a la mateixa pàgina.

Una altra causa potencial de gestió inadequada de les parts interessades és la manca de compra i compromís entre els grups d’interès. Es pot abordar activament implicant activament les parts interessades en el procés de planificació i presa de decisions del projecte i comunicant clarament els beneficis i el valor del projecte.

A més, és important tenir al seu lloc un pla de gestió de les parts interessades que inclogui reunions periòdiques, actualitzacions i sessions de feedback. Aquest pla s’ha de revisar i actualitzar regularment per assegurar -se que segueixi sent rellevant i eficaç.

Una altra solució és implicar un tercer amb experiència en la gestió dels grups d’interès o en la facilitació de la comunicació, aquesta persona pot ajudar a l’alineació de les expectatives, a l’establiment de canals de comunicació clars i a la gestió del compromís dels grups d’interès.

En general, la clau per resoldre la gestió inadequada dels interessats és establir una comunicació i expectatives clares entre les parts interessades, implicar -les activament en el projecte i tenir un pla de gestió de les parts interessades dedicat. Això ajudarà a garantir que les parts interessades estiguin alineades i implicades durant tot el projecte, donant lloc a un resultat més reeixit.