Com resoldre la “mala resolució de conflictes” en un equip?

Una mala resolució de conflictes pot tenir un efecte perjudicial sobre la dinàmica de l’equip i la productivitat. Pot provocar ressentiment, desconfiança i un desglossament de la comunicació, que en última instància pot perjudicar el rendiment i l’èxit de l’equip.

Un dels primers passos per abordar la mala resolució de conflictes dins d’un equip és identificar les causes subjacents del conflicte. Això podria incloure una falta de comunicació clara, opinions o prioritats diferents, o una falta de confiança i comprensió entre els membres de l’equip.

A continuació, és important crear una cultura d’obertura i comunicació dins de l’equip, on els membres de l’equip se senten còmodes discutint i abordant els conflictes a mesura que sorgeixen. Això es pot aconseguir promovent una cultura de transparència, comunicació oberta i escolta activa.

Un altre aspecte clau de la resolució de conflictes deficient en un equip és proporcionar formació i recursos per a una resolució efectiva de conflictes. Això podria incloure els membres de l’equip d’ensenyament com comunicar -se eficaçment, com gestionar les seves emocions i com utilitzar les habilitats d’escolta activa.

A més, és important establir un procés clar per resoldre conflictes just, imparcial i eficaç. Això podria incloure un mediador, un tercer neutre, que pot ajudar a facilitar una resolució o un sistema d’escalada de conflictes fins a un nivell més alt de gestió, si cal.

També és important reconèixer i recompensar els membres de l’equip que demostrin fortes habilitats de resolució de conflictes, ja que això servirà d’exemple positiu per als altres.

En general, resoldre una mala resolució de conflictes en un equip requereix un enfocament polifacètic, incloent la creació d’una cultura d’obertura i comunicació, proporcionant formació i recursos per a una resolució efectiva de conflictes i establir un procés clar i just per resoldre conflictes. En abordar aquests problemes, un equip podrà treballar junts amb més eficàcia i assolir els seus objectius.