Como resolver o “liderado deficiente” nun equipo?

O liderado deficiente pode ser un gran obstáculo para os equipos e pode levar a unha diminución da produtividade, baixa moral e alta rotación. Para resolver este problema, é importante primeiro identificar os comportamentos e accións específicas que contribúen ao liderado deficiente. Isto pódese facer a través de enquisas de empregados, grupos focais e entrevistas para recoller comentarios e información sobre as cuestións de liderado.

Unha vez identificados os problemas específicos, é importante abordalos directamente co líder en cuestión. Pódese facer mediante coaching, tutoría ou xestión de rendemento. Tamén é importante proporcionar claras expectativas e directrices para o comportamento do liderado e responsabilizar aos líderes das súas accións e decisións.

Ademais de tratar os problemas específicos, tamén é importante crear unha cultura de transparencia e comunicación aberta dentro do equipo. Pódese facer animando aos empregados a compartir os seus pensamentos e ideas e fomentando unha cultura de comentarios abertos.

Tamén é importante proporcionar oportunidades para o desenvolvemento e formación dos empregados para mellorar as habilidades de liderado, como a comunicación, a toma de decisións e a creación de equipos.

Finalmente, é importante configurar un sistema para avaliacións regulares de rendemento para todos os líderes, o que permitiría comentarios continuos e oportunidades para identificar e tratar calquera problema de liderado a medida que xurdan.

En conclusión, o liderado deficiente pode ser un problema grave para os equipos, pero pódese abordar mediante unha combinación de abordar cuestións específicas, crear unha cultura de transparencia e comunicación aberta, proporcionar oportunidades para o desenvolvemento dos empregados e establecer un sistema para avaliacións regulares de rendemento . Ao dar estes pasos, as organizacións poden mellorar o liderado dentro dos seus equipos e, en definitiva, mellorar o rendemento e a produtividade da organización.