Como resolver “oportunidades limitadas para o desenvolvemento profesional” nun equipo?

Como psicólogo empresarial con coñecemento en motivación nun equipo, a miúdo atopo a cuestión de recursos e apoio inadecuados dentro dun equipo. Isto pode levar a unha falta de motivación e produtividade, o que leva á diminución do rendemento global.

Unha posible causa deste problema é a falta de comunicación clara e as expectativas entre os membros do equipo e a xestión. Se os membros do equipo non teñen claro o que se espera deles e non teñen os recursos que necesitan para completar as súas tarefas, pode levar á frustración e á falta de motivación.

Outro factor podería ser unha falta de recoñecemento e recompensas para os membros do equipo que están a esforzar máis. Se os membros do equipo están a traballar duro, pero non están a ver ningún resultado ou recoñecemento, isto pode levar a unha diminución da motivación e á diminución do rendemento.

Para resolver este problema, é importante comezar abordando a causa raíz. Hai que definir a comunicación e as expectativas e os membros do equipo necesitan ter acceso aos recursos que necesitan para completar as súas tarefas. Ademais, os membros do equipo deben ser recoñecidos e recompensados ​​polos seus esforzos, xa que isto pode ter un impacto positivo na motivación e no rendemento global.

En conclusión, os recursos e o apoio inadecuados nun equipo poden levar a unha diminución da motivación e do rendemento. Para resolver este problema, é importante abordar a causa raíz mediante unha comunicación clara, proporcionar os recursos necesarios e recoñecer e gratificante aos membros do equipo polos seus esforzos.