Como resolver “recoñecemento e recompensas insuficientes para un bo rendemento” nun equipo?

O recoñecemento e as recompensas insuficientes poden levar a unha forza de traballo desmotivada e desenrolada, que finalmente afecta á produtividade e ao éxito do equipo.

Reflexión:
O recoñecemento e as recompensas insuficientes poden ser o resultado de varios factores, incluída a falta de orzamento, mala comunicación ou simplemente non saber como recompensar eficazmente aos empregados. Ademais, os empregados poden sentir que as recompensas ofrecidas non son significativas ou relevantes para eles, o que leva a unha falta de compromiso e motivación.

Solución:
Para resolver a cuestión dun recoñecemento e recompensas insuficientes, é importante comezar por comprender as necesidades e as preferencias dos empregados. Pódese realizar unha enquisa sinxela para coñecer que tipos de recompensas son máis valorados polo equipo. Esta información pódese empregar para crear un sistema de recompensa personalizado que satisfaga as necesidades e as preferencias dos empregados.

Ademais, é importante crear unha cultura de recoñecemento e aprecio dentro do equipo. Isto pódese facer mediante comentarios regulares e avaliacións de rendemento, así como oportunidades para que os empregados compartan os seus éxitos e logros co equipo.

Finalmente, é importante ter un orzamento para recompensas e recoñecemento. Isto pódese facer asignando unha parte dos recursos da compañía para este propósito ou atopando formas creativas de premiar aos empregados sen gastar moitos cartos.

En conclusión, resolver a cuestión dun recoñecemento insuficiente e recompensas nun equipo require un enfoque polifacético. Ao comprender as necesidades e preferencias dos empregados, crear unha cultura de recoñecemento e ter un orzamento para as recompensas, unha empresa pode mellorar a motivación e o compromiso dentro do equipo e, finalmente, impulsar o éxito.