Como resolver “soporte de xestión inadecuado” nun equipo?

O apoio inadecuado da xestión é un problema común que enfronta os equipos e pode levar a unha falta de motivación e compromiso entre os membros do equipo. Isto pode producir unha diminución da produtividade, un traballo de mala calidade e unha alta rotación.

Unha das principais causas de apoio á xestión inadecuada é a falta de comunicación e a retroalimentación dos xestores. Isto pode facer que os membros do equipo se sintan non apreciados e non soportados, o que conduce a unha falta de motivación e compromiso.

Outra das causas de apoio á xestión inadecuada é a falta de formación e recursos proporcionados aos membros do equipo. Isto pode dificultar aos membros do equipo realizar as súas funcións de xeito eficaz, dando lugar a un traballo de mala calidade e diminución da produtividade.

Para resolver este problema, é importante para os xestores establecer canles de comunicación claras cos membros do seu equipo. Isto pode incluír reunións regulares, check-in e sesións de feedback para garantir que os membros do equipo se sintan escoitados e valorados.

Os xestores tamén deben proporcionar formación e recursos aos membros do equipo para axudalos a realizar as súas funcións de xeito eficaz. Isto pode incluír o acceso a ferramentas, software e programas de formación relevantes para axudar aos membros do equipo a mellorar as súas habilidades e coñecementos.

Ademais, os xestores tamén deben crear un ambiente de traballo positivo e de apoio promovendo o compromiso, o recoñecemento e a apreciación dos empregados. Isto pode incluír ofrecer oportunidades para o crecemento e desenvolvemento dos empregados, así como fomentar unha cultura de traballo en equipo e colaboración.

Para asegurarse de que o equipo reciba un apoio de xestión adecuado, é importante que os xestores teñan coñecemento das necesidades e preocupacións dos membros do equipo e proporcionen comentarios e apoio regulares. Ademais, os xestores deben traballar en estreita colaboración co equipo para identificar áreas para mellorar e desenvolver e implementar solucións que traten eses problemas.

En conclusión, o apoio inadecuado da xestión pode ser un punto de dor importante para os equipos, pero pódese abordar mellorando a comunicación, proporcionando formación e recursos, fomentando un ambiente de traballo positivo e solidario e creando oportunidades de crecemento e desenvolvemento.