Helburu eta helburu argirik eza

Ikusi dut erronka nagusietako taldeetako bat helburu eta helburu garbirik eza dela. Taldeak lortzen saiatzen ari direnean lerrokatuta ez daudenean, nahasmena, frustrazioa eta eraginkortasuna ekar ditzake. Hona hemen arazo hau konpontzeko moduari buruzko nire pentsamenduak.

Deskribapena: Helburu eta helburu argirik eza talde batean sor daiteke hainbat arrazoirengatik. Beharbada, taldea helburu edo helburu argirik gabe eratu zen hasieran ez ziren finkatu. Taldearen ingurunean izandako aldaketen emaitza ere izan liteke, hala nola, lehentasunak aldatzeak edo lidergoaren aldaketak. Nolanahi ere, talde bat zertan dabilen, zaila izan daiteke kideek zer espero duten jakitea eta zer nolako eginkizuna duen gauzen eskema handiagoan.

Hausnarketa: helburu eta helburuak lerrokatuta ez dauden taldeak askotan produkzio gutxiago eta gutxiago motibatuta daude. Horrek laneko gogobetetzea eta taldekideen konpromiso falta sor dezake. Gainera, taldekideek ez baitute garbi funtzionatzen zertan ari diren, gaizki ulertuak eta desadostasunak ekar ditzake. Horrek epeak galdu ditzake, aukera galduak eta baita taldeko harremanei kalte egitea ere.

Irtenbidea: talde bateko helburu eta helburu argirik ezaren arazoa konpontzeko, garrantzitsua da taldearen xedea eta helburuak zehaztapen garbia hastea. Hasieran egin behar da eta aldizka berrikusi eta eguneratu behar da. Taldeak ekintza-plan argia ere garatu beharko luke eta kide bakoitzari eginkizun eta erantzukizun zehatzak esleitu behar dizkio. Komunikazioa funtsezkoa da denek espero dutenaren gainean lerrokatuta daudela ziurtatzeko eta zein da haien zeregina taldeko helburuak lortzeko. Azkenean, garrantzitsua da aurrerapenak aldizka berrikustea eta planaren doikuntzak egitea beharrezkoa den moduan, taldeak bere helburuak bideratuta eta lerrokatuta egon daitezen.

Ondorioz, helburu eta helburu argirik ez izateak eragin handia izan dezake talde baten arrakastan. Taldearen xedea, helburuak eta rolak argi eta garbi zehazteko urratsak eginez, eta plana aldian behin berrikusi eta egokituz, taldeek helburu komun bat lortzeko lan egiten dutela ziurtatu dezakete eta denek espero dutenaren inguruan lerrokatuta daudela.