Hirm teha otsuseid, mis mõjutavad isiklikku mainet

Meeskonna liikmete seas on tavaline küsimus, mis mõjutab isiklikku mainet, eriti keerukate otsustusprotsesside puhul. See hirm tekib siis, kui meeskonna liikmed pole kindlad otsuse võimalike tulemuste osas ja kuidas see võib mõjutada nende ametialast mainet või isiklikku mainet. Sellistes olukordades kipuvad meeskonnaliikmed otsuste tegemist viivitama või vältima, mis võib põhjustada viivitusi ja kasutamata võimalusi.
Peegeldus:
Äripsühholoogina olen näinud, kuidas hirm otsuste tegemise ees mõjutab meeskonna dünaamikat ja üldist jõudlust. Ehkki on loomulik, et tal on muret isikliku maine pärast, ei tohiks see otsustusprotsessi takistada. Tegelikult tuleks meeskonnaliikmeid julgustada arvutatud riske võtma ja tegema teadlikke otsuseid, isegi kui see hõlmab oma mugavustsoonist välja astumist.
Lahendus:
Meeskonna isikliku maine mõjutavate otsuste tegemise kartuse lahendamiseks saab rakendada järgmised lahendused:

Selgitage otsustusprotsessi: meeskonna juht peaks selgelt määratlema otsustusprotsessi, sealhulgas iga meeskonnaliikme võimaluste hindamiseks kasutatud kriteeriumid ning rollide ja vastutuse hindamiseks.

Julgustage avatud suhtlust: meeskonna juht peaks looma keskkonna, mis soodustab avatud suhtlemist, kus meeskonnaliikmed saavad oma muresid jagada, küsimusi esitada ja tagasisidet anda. See aitab luua meeskonnaliikmete seas usaldust ja enesekindlust.

Pakkuge koolitus- ja arenguvõimalusi: meeskonna juht peaks pakkuma koolitus- ja arenguvõimalusi otsustusoskuste parandamiseks ja riskide võtmise soodustamiseks. See võib olla töötubade, juhendamise või juhendamise vormis.

Tähistage edu ja õppige ebaõnnestumisest: meeskonna juht peaks tähistama edukaid otsuseid ja kasutama ebaõnnestumisi õppimisvõimalusena. See aitab meeskonnaliikmetel saada enesekindlust ja võtta oma otsuseid omama.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kardetakse isiklikku mainet mõjutavaid otsuseid teha, selgitades otsustusprotsessi, julgustades avatud suhtlust, pakkudes koolitus- ja arenguvõimalusi ning tähistades edu ja ebaõnnestumiste õppimist. Neid lahendusi rakendades saavad meeskonnad teha paremaid otsuseid, saavutada oma eesmärgid ning luua usalduse ja koostöö kultuur.