Hva er de beste teknikkene for å styre og lede team med forskjellige forventninger og motivasjoner?

Det kan være en vanskelig oppgave å administrere og ledende team, spesielt når teammedlemmer har forskjellige forventninger og motivasjoner. Det er en vanlig tro at mangfold i et team kan føre til konflikter og vanskeligheter med å oppnå mål. Men er dette virkelig tilfelle?

Først av alt, la oss definere hva vi mener med “forskjellige forventninger og motivasjoner”. Snakker vi om at teammedlemmer har forskjellige mål for prosjektet, eller snakker vi om at teammedlemmer har forskjellige måter å nærme seg oppgaver og problemløsing? Svaret er: begge deler. Og gjett hva? Det er helt normalt. Det er faktisk en god ting.

Mangfold i et team bringer forskjellige perspektiver og ideer til bordet. Det handler ikke om at alle er enige om alt, det handler om å finne en måte å samarbeide og oppnå et felles mål. Det handler ikke om at alle har samme motivasjon, det handler om å forstå og verdsette hvert teammedlems unike motivasjon og finne en måte å bruke det for å oppnå suksess.

Problemet oppstår når teammedlemmer ikke er villige til å forstå og verdsette hverandres perspektiver og motivasjoner. Dette fører til konflikter og mangel på kommunikasjon, noe som til slutt kan føre til at prosjektets mislykkethet. Men dette er ikke et problem forårsaket av mangfold, det er et problem forårsaket av mangel på empati og forståelse.

Så la oss utfordre den vanlige troen på at mangfold i et team fører til vanskeligheter med å håndtere og lede. La oss i stedet se mangfold som en mulighet til å lære av og jobbe med forskjellige perspektiver og motivasjoner. Det handler ikke om å prøve å endre eller kontrollere teammedlemmer for å passe til en viss form, det handler om å finne en måte å samarbeide og oppnå suksess.

Men vent, det er mer. En annen vanlig tro er at en god leder skal kunne kontrollere og styre teammedlemmer for å oppnå suksess. Men er dette virkelig tilfelle? En ekte leder er ikke noen som kontrollerer og administrerer, men noen som inspirerer og guider. En leder skal ikke være en diktator, men en tilrettelegger. En leder skal ikke være noen som forteller teammedlemmer hva de skal gjøre, men noen som hjelper teammedlemmer med å nå sine mål.

Så la oss utfordre den vanlige troen på at en god leder skal kunne kontrollere og administrere teammedlemmer. La oss i stedet se en god leder som en som inspirerer og guider teammedlemmer til å oppnå suksess. En leder skal ikke være en diktator, men en tilrettelegger. En leder skal ikke være noen som forteller teammedlemmer hva de skal gjøre, men noen som hjelper teammedlemmer med å nå sine mål.

Avslutningsvis er det ikke så vanskelig å styre og ledende team med forskjellige forventninger og motivasjoner som det virker. Det handler ikke om å prøve å kontrollere og administrere teammedlemmer for å passe til en viss form, det handler om å finne en måte å samarbeide og oppnå suksess. En god leder er ikke noen som kontrollerer og administrerer, men noen som inspirerer og guider. Så la oss utfordre den vanlige troen rundt dette emnet og se på mangfold og godt lederskap i et nytt lys.