Hvernig á að leysa „ófullnægjandi verkefnastjórnun“ í teymi?

Ófullnægjandi verkefnastjórnun getur haft veruleg áhrif á árangur teymis og getu þess til að skila verkefnum á réttum tíma og innan fjárhagsáætlunar. Þessi sársaukapunktur getur komið fram á ýmsan hátt, svo sem léleg samskipti, skort á skýrum markmiðum og markmiðum og skorti á ábyrgð á niðurstöðum verkefnisins.

Til að leysa þetta mál er mikilvægt að bera kennsl á grunnorsök vandans. Þetta gæti falið í sér að gera starfsmannakannanir, rýnihópa og viðtöl til að safna endurgjöf og innsýn í málin sem um ræðir. Það er einnig mikilvægt að endurskoða verkefnastjórnunarferla og verklagsreglur liðsins til að bera kennsl á öll eyður eða svæði til úrbóta.

Ein lausn til að bæta verkefnastjórnun innan teymis er að koma á skýrum hlutverkum og ábyrgð fyrir liðsmenn. Þetta felur í sér að úthluta hollur verkefnisstjóri til að leiða verkefnið, auk þess að tilnefna tiltekna liðsmenn til að taka að sér ákveðin verkefni eða ábyrgð. Að auki er mikilvægt að koma á skýrum samskiptaleiðum og samskiptareglum, svo sem venjulegum liðsfundum og framvinduuppfærslum, til að tryggja að allir séu á sömu síðu og meðvitaðir um framvindu verkefnisins.

Önnur lausn er að innleiða aðferðafræði verkefnastjórnunar, svo sem Scrum eða Agile, til að skapa ramma til að stjórna og skila verkefnum. Þessari aðferðafræði ætti að vera sniðin að sérstökum þörfum teymisins og skipulagsins og ætti að innihalda skýr áfanga, afhendingar og tímalínur.

Það er einnig mikilvægt að koma á kerfi ábyrgðar fyrir niðurstöður verkefnis, svo sem reglulega frammistöðu og mat, til að tryggja að liðsmenn uppfylli markmið og markmið verkefnisins.

Að lokum er mikilvægt að veita þjálfun og úrræði fyrir árangursríka verkefnastjórnun, svo sem hugbúnað og tæki verkefnastjórnunar, til að styðja teymið í viðleitni þeirra.

Á heildina litið þarf að bera kennsl á sársaukapunkta ófullnægjandi verkefnastjórnunar í teymi að bera kennsl á grunnorsök vandans, koma á skýrum hlutverkum og ábyrgð, innleiða aðferðafræði verkefnastjórnunar, skapa kerfi ábyrgðar og veita nauðsynlega þjálfun og úrræði.