Hvilke utfordringer presenterer forskjellige team, og hvordan kan de overvinnes med løsninger?

Mangfold utpekes ofte som en styrke i lag, men å styre og lede forskjellige lag kan være en virkelig utfordring. Eller slik blir vi fortalt. Men hva om den virkelige utfordringen ikke er mangfoldet i seg selv, men heller måten vi nærmer oss det?

Først ut, la oss definere hva vi mener med “forskjellige lag.” Det handler ikke bare om rase, etnisitet eller kjønn. Mangfold kan også referere til forskjeller i alder, erfaring, utdanning, bakgrunn og til og med personlighet. Og selv om disse forskjellene absolutt kan skape utfordringer, kan de også bringe et vell av nye perspektiver og ideer til bordet.

Så hvorfor hører vi ofte at det er så vanskelig å styre og ledende forskjellige lag? En årsak kan være at vi har en tendens til å fokusere på forskjellene i stedet for likhetene. Når vi ser noen som er forskjellige fra oss, antar vi ofte at de tenker eller handler annerledes også. Men i virkeligheten deler vi alle mange vanlige mål og verdier. Ved å fokusere på det vi har til felles, kan vi bygge et sterkere team.

En annen grunn til at forskjellige team kan være vanskelige å administrere og lede, er at vi ofte er avhengige av stereotyper og forutsetninger. For eksempel kan vi anta at eldre arbeidere er motstandsdyktige mot endring eller at kvinner er mindre påståelige enn menn. Disse forutsetningene kan føre til misforståelser og konflikter, og kan forhindre at vi ser de unike styrkene og bidragene til hvert teammedlem.

Så hva kan vi gjøre for å gjøre styring og ledende forskjellige lag enklere? En tilnærming er å aktivt oppsøke og verdsette forskjellige perspektiver. Oppfordre teammedlemmer til å dele sine ideer og erfaringer, og lytte aktivt til hva de har å si. Ved å aktivt oppsøke mangfold, kan vi bygge et team som er sterkere og mer spenstig.

En annen tilnærming er å fokusere på individet, i stedet for gruppen. I stedet for å tenke på teamet som et “mangfoldig team”, tenk på det som et team av individer med unike styrker og svakheter. Ved å fokusere på individet, kan vi bygge et team som er mer sammenhengende og effektivt.

Og til slutt kan vi jobbe for å skape en kultur for inkludering, der alle føler seg verdsatt og respektert. Dette betyr å skape et trygt rom der teammedlemmer kan uttrykke seg uten frykt for dom eller diskriminering. Det betyr også aktivt å jobbe for å skape et miljø der alle føler seg komfortable og kan være deres autentiske selv.

Avslutningsvis kan det være utfordrende å administrere og lede forskjellige team, men det trenger ikke å være det. Ved å fokusere på våre likheter, aktivt oppsøke forskjellige perspektiver og skape en kultur for inkludering, kan vi bygge team som er sterkere, mer spenstige og mer effektive. Så la oss slutte å komme med unnskyldninger og begynne å verdsette mangfoldet vi har i teamene våre.