Jak řešit „špatné řízení výkonu“ v týmu?

Špatné řízení výkonu může mít škodlivý dopad na produktivitu týmu a morálku. Může to vést k nedostatku odpovědnosti, nejasným očekáváním a nízkému zapojení zaměstnanců.

Jednou z primárních příčin špatného řízení výkonu je nedostatek jasných a měřitelných cílů a očekávání pro členy týmu. Bez nich může být pro členy týmu obtížné pochopit, co se od nich očekává a jak je jejich výkon hodnocen.

Další běžnou příčinou špatného řízení výkonu je nedostatek pravidelné a efektivní zpětné vazby. Bez pravidelné zpětné vazby si členové týmu nemusí být vědomi oblastí, kde se musí zlepšit, a nemusí mít příležitost opravit své chyby nebo stavět na svých silných stránkách.

Pro řešení těchto problémů mohou organizace implementovat efektivní systémy řízení výkonu, které zahrnují jasné a měřitelné cíle, pravidelnou zpětnou vazbu a příležitosti pro rozvoj a růst zaměstnanců.

Jedním z řešení by bylo stanovit jasné a měřitelné cíle pro každého člena týmu, v souladu s celkovými cíli organizace. Tyto cíle by měly být jasně sděleny členům týmu a měly by být pravidelně kontrolovány, aby se zajistilo, že jsou stále relevantní a jsou v souladu s potřebami organizace.

Dalším řešením by bylo stanovit pravidelné hodnocení výkonu a procesy zpětné vazby. To by mohlo zahrnovat poskytování pravidelné zpětné vazby a koučování členům týmu a pravidelné provádění formálních hodnocení výkonu. To pomůže identifikovat oblasti pro zlepšení a poskytnout zaměstnancům příležitosti k řešení jakýchkoli problémů a zlepšit jejich výkon.

Organizace mohou navíc poskytovat příležitosti pro rozvoj a růst zaměstnanců, jako je poskytování školení a zdrojů ke zlepšení dovedností a nabízení příležitostí pro kariérní postup a profesní rozvoj.

Pokud jde o výše uvedené, je důležité si uvědomit, že řízení výkonu je nepřetržitým procesem, nejedná se o jednorázovou událost. Proto je zásadní zřídit kulturu řízení výkonu, kde si zaměstnanci jsou vědomi svého výkonu a očekávání jejich role a kde je zpětná vazba pravidelným a pokračujícím procesem.

Stručně řečeno, pro vyřešení špatného řízení výkonu v týmu je důležité stanovit jasné a měřitelné cíle, poskytnout pravidelnou zpětnou vazbu a příležitosti pro rozvoj a růst zaměstnanců a podporovat kulturu řízení výkonu.