Kā atrisināt “komandas locekļu uzticības un sadarbības trūkumu” komandā?

Kā biznesa psihologs, dažādās organizācijās esmu izskatījis dažādus gadījumus, kad “neuzticēšanās un sadarbība starp komandas locekļiem” starpā “. Tas ir izplatīts izaicinājums, kas ietekmē komandas sniegumu un produktivitāti. Lai atrisinātu šo jautājumu, var veikt šādas darbības:

Galvenā iemesla identificēšana: Pirmais solis ir izprast uzticības un sadarbības trūkuma iemeslus. Tas varētu būt saistīts ar iepriekšējo pieredzi, komunikācijas sabrukumu vai personības konfliktiem.

Atvērtas komunikācijas veicināšana: komandas, kas atklāti un godīgi sazinās, biežāk veido uzticību un sadarbojas savā starpā. Mudiniet komandas locekļus brīvi paust savu viedokli un bažas un klausīties viens otru.

Uzticības veidošana: Uzticēšanās ir būtiska veiksmīgas komandas sastāvdaļa. Komandas var radīt uzticību, būdama caurspīdīga, uzticama un godīga. To var izdarīt, izmantojot komandas veidošanas aktivitātes un regulāras atgriezeniskās saites sesijas.

Sadarbības veicināšana: komandas locekļu mudināšana sadarboties kopīga mērķa sasniegšanai var palīdzēt veicināt sadarbību. Komandas var sadarboties, daloties ar idejām un resursiem, deleģējot uzdevumus un atpazīstot viens otra stiprās un vājās puses.

Panākumu svinēšana: Komandas panākumu svinēšana neatkarīgi no tā, cik mazi, var palīdzēt veidot pozitīvu komandas kultūru un palielināt komandas locekļu sadarbību.

Noslēgumā jāsaka, ka komandas locekļu uzticības un sadarbības trūkuma risināšanai ir nepieciešama atklāta komunikācija, uzticības veidošana, sadarbība un panākumu svinēšana. Risinot šos jautājumus un veicinot pozitīvu komandas kultūru, komandas var pārvarēt šos izaicinājumus un uzlabot viņu kopējo sniegumu.