Kā atrisināt “nepietiekamu atzinību un atlīdzību” komandā?

Nepietiekama atpazīšana un atlīdzība var būt nozīmīgs sāpju punkts komandām, jo ​​tā var izraisīt samazinātu motivāciju, iesaistīšanos un produktivitāti. Tas var būt īpaši izaicinoši, ja komandas locekļi uzskata, ka organizācija viņu ieguldījumu neatzīst vai novērtē.

Viens no galvenajiem nepietiekamās atzīšanas un atlīdzības cēloņiem var būt skaidras komunikācijas un saskaņošanas trūkums ap komandu un individuāliem mērķiem, kā arī pārredzamības trūkums atzīšanas un atlīdzības procesā.

Lai risinātu šo jautājumu, organizācijām vispirms vajadzētu noteikt skaidrus mērķus un cerības uz komandu un jānodrošina, ka komandas locekļi saprot, kā viņu ieguldījums atbilst šiem mērķiem. To var izdarīt regulāras komandas sanāksmes un atsevišķas diskusijas ar komandas biedriem.

Turklāt organizācijām jāizstrādā un jāievieš caurspīdīga atzīšanas un atlīdzības process, skaidri paziņojot par atzīšanas un atlīdzības kritērijiem un vadlīnijām, kā arī sniedzot regulāru atgriezenisko saiti un atjauninājumus par procesu.

Ir svarīgi arī atpazīt un apbalvot komandas locekļus dažādos veidos gan formāli, gan neoficiāli, piemēram, ar prēmijām, akcijām un sabiedrības atzinību, kā arī ar neformālu atzinību, piemēram, pateicības piezīmēm vai mazām dāvanām.

Vēl viens aspekts, ko var novērst, ir izveidot atzīšanas un atzinības kultūru komandā, mudinot komandas locekļus atzīt un novērtēt viņu kolēģu ieguldījumu.

Kopumā organizācijām jākoncentrējas uz tādas vides radīšanu, kurā komandas locekļi jūtas novērtēti un atzīti par savu ieguldījumu, un tur, kur atzīšana un atlīdzība ir saskaņota ar komandas un individuāliem mērķiem. Tas palīdzēs palielināt motivāciju, iesaistīšanos un produktivitāti un galu galā atbalstīs komandas un organizācijas vispārējos panākumus.