Kā atrisināt “nepietiekamu darbinieku apmācību” komandā?

Nepietiekama darbinieku apmācība var būt nozīmīgs sāpju punkts komandām, jo ​​tā var izraisīt sliktu sniegumu, zemu produktivitāti un darbinieku uzticības trūkumu. Lai atrisinātu šo problēmu, ir svarīgi vispirms identificēt neatbilstošās apmācības galvenos cēloņus. Tas varētu ietvert darbinieku aptauju vai fokusa grupu veikšanu, lai apkopotu atsauksmes un ieskatu par attiecīgajiem jautājumiem.

Pārdomas:
Darbinieku apmācība ir būtisks jebkuras organizācijas aspekts, tas ir veids, kā nodrošināt, ka darbiniekiem ir nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai efektīvi veiktu savu darbu, un tas ir arī veids, kā saglabāt darbiniekus atjauninātus ar jaunākajiem rīkiem, tehnoloģijām , un labākā prakse. Nepietiekama darbinieku apmācība var būtiski ietekmēt darbinieku sniegumu, produktivitāti un apmierinātību ar darbu. Turklāt tas var izraisīt arī lielu darbinieku apgrozījumu un darbinieku iesaistes trūkumu.

Risinājums:

1- Izstrādājiet visaptverošu apmācības programmu, kas pievēršas komandas īpašajām vajadzībām un prasmēm. Tas varētu ietvert gan klātienes, gan tiešsaistes apmācību, kā arī apmācību un mentoringu darba vietā.

2- Regulāri novērtējiet komandas apmācības vajadzības un pēc nepieciešamības veiciet pielāgojumus, lai nodrošinātu, ka apmācības programma atbilst komandas vajadzībām.

3- Nodrošiniet darbiniekiem nepieciešamos resursus un atbalstu apmācības programmas pabeigšanai, piemēram, piekļuvi apmācības materiāliem, tiešsaistes apmācībām un apmācību.

4- Izmēriet apmācības programmas efektivitāti, izsekojot darbinieku sniegumu un progresu pirms un pēc apmācības un pēc vajadzības veiciet pielāgojumus.

5- Mudiniet darbiniekus turpināt mācīties un attīstīt savas prasmes, izmantojot papildu apmācības un attīstības iespējas.

6- Pārliecinieties, vai vadības komanda pilnībā apzinās darbinieku apmācības nozīmi un ka viņi ir apņēmušies sniegt nepieciešamos resursus un atbalstu, lai nodrošinātu tā panākumus.

Galu galā, pievēršoties nepietiekamas darbinieku apmācības galvenajiem cēloņiem un ieviešot visaptverošu apmācības programmu, kas ir pielāgota komandas vajadzībām, organizācijas var uzlabot darbinieku sniegumu, produktivitāti un apmierinātību ar darbu.