Kā atrisināt “nepietiekamu komunikāciju” komandā?

Nepietiekama komunikācija komandā var izraisīt dažādas problēmas, ieskaitot pārpratumus, nokavētus termiņus un zemu morāli. Lai atrisinātu šo jautājumu, ir svarīgi noteikt sakaru sadalījuma galvenos cēloņus un tieši tos risināt.

Viens no izplatītiem nepietiekamas komunikācijas cēloņiem ir skaidru cerību un mērķu trūkums. Bez skaidra virziena un cerībām komandas locekļi var nebūt pārliecināti par to, kas no viņiem tiek gaidīts, un viņi var cīnīties, lai efektīvi sazinātos savā starpā. Lai to risinātu, komandas vadītājam vajadzētu noteikt skaidrus komandas un mērķus un skaidri paziņot visiem visiem biedriem.

Vēl viens izplatīts nepietiekamas komunikācijas iemesls ir uzticības un atvērtības trūkums komandā. Ja komandas locekļi nejūtas ērti dalīties savās domās un idejās, viņi, iespējams, mazāk komunicē. Lai to risinātu, komandas vadītājam vajadzētu veicināt uzticības un atvērtības vidi, mudinot komandas locekļus dalīties savās domās un idejās un nodrošinot komandas biedriem iespējas iepazīties viens ar otru.

Vēl viens iespējamais nepietiekamās komunikācijas iemesls ir slikti komunikācijas kanāli un rīki, komandas biedriem var būt grūti efektīvi dalīties ar informāciju un sadarboties savā starpā, ja viņi neizmanto atbilstošus sakaru kanālus un rīkus. Lai to risinātu, komandas vadītājam būtu jānodrošina, ka komanda izmanto atbilstošus komunikācijas kanālus un rīkus, piemēram, komandas ziņojumapmaiņas lietotnes, projektu vadības programmatūru un video konferenču rīkus.

Visbeidzot, nepietiekama komunikācija var izraisīt arī apmācības un atbalsta trūkuma dēļ. Komandas locekļi, iespējams, nezina par labāko komunikācijas praksi, vai arī viņiem nav prasmju un zināšanu efektīvas komunikācijas. Lai to risinātu, komandas vadītājam jāsniedz apmācība un atbalsts komandas locekļiem, lai uzlabotu savas komunikācijas prasmes un zināšanas.

Rezumējot, nepietiekama komunikācija komandā var negatīvi ietekmēt komandas sniegumu, produktivitāti un morāli. Lai atrisinātu šo jautājumu, ir svarīgi noteikt sakaru sadalījuma galvenos cēloņus, piemēram, skaidru cerību trūkumu, uzticības un atvērtības trūkumu, sliktus komunikācijas kanālus un instrumentus, kā arī apmācības un atbalsta trūkumu, kā arī tieši tos risināt. To darot, komanda varēs efektīvāk sazināties un strādāt kopā efektīvāk.