Kaip išspręsti „netinkamą įvairovę ir įtraukimą“ į komandą?

Nepakankama įvairovė ir įtraukimas į komandą gali sukelti kūrybiškumo, inovacijų ir produktyvumo trūkumą. Tai taip pat gali sukelti supratimą ir empatiją skirtingoms perspektyvoms, kilmei ir patirčiai, o tai gali neigiamai paveikti darbuotojų įsitraukimą, motyvaciją ir pasitenkinimą.

Norint išspręsti šią problemą, pirmiausia svarbu nustatyti pagrindines problemos priežastis. Tai gali apimti apklausų atlikimą, tikslines grupes ir interviu su darbuotojais, siekiant surinkti atsiliepimus ir įžvalgas apie jų patirtį su įvairove ir įtraukimu į komandą.

Nustačius pagrindines priežastis, organizacijos gali pasirinkti daugialypį požiūrį, kad išspręstų problemą. Kai kurie sprendimai galėtų būti::

-Išsamios įvairovės ir įtraukties strategijos kūrimas ir įgyvendinimas: Tai galėtų apimti aiškių tikslų ir metrikos nustatymą įvairovės ir įtraukties metrikai bei šių tikslų pasiekimo plano sudarymas.
-Darbuotojų mokymas ir mokymas tokiomis temomis kaip nesąmoningas šališkumas, kultūrinė kompetencija ir mikroagresijos.
-Saugios ir įtraukiančios aplinkos sukūrimas darbuotojams pasidalyti savo patirtimi ir perspektyvomis bei aktyviai ieškoti ir įvertinti jų indėlį ir idėjas.
-Suteikia darbuotojams galimybę susisiekti ir mokytis iš kolegų iš skirtingų sluoksnių ir perspektyvų.
-Garbės, empatijos ir atvirumo kultūros kūrimas.

Svarbu nepamiršti, kad įvairovės ir įtraukties pasiekimas yra nuolatinis procesas, reikalaujantis nuolatinių visų komandos narių pastangų ir įsipareigojimų. Svarbu reguliariai peržiūrėti ir įvertinti pažangą siekiant įvairovės ir įtraukties tikslų bei atlikti pakeitimus pagal poreikį. Reguliariai renkant atsiliepimus iš darbuotojų, taip pat sukuriant anoniminių skundų sistemą, galite padėti nustatyti ir spręsti visas iškilusias problemas.

Apibendrinant, norint išspręsti netinkamą įvairovę ir įtraukimą į komandą, reikia iniciatyvaus ir holistinio požiūrio, kuriame būtų nagrinėjamos pagrindinės problemos priežastys, ir apima aktyvų visų komandos narių dalyvavimą ir įsitraukimą. Sukurdamos inkliuzijos, pagarbos ir empatijos kultūrą, organizacijos gali puoselėti įvairesnę ir įtraukiančią darbo jėgą, kuri yra geriau pasirengusi skatinti naujoves ir pasiekti verslo sėkmę.