Kako rešiti “neustrezno komunikacijo” v ekipi?

Neustrezna komunikacija znotraj ekipe lahko privede do različnih težav, vključno z nesporazumi, zgrešenimi roki in nizko moralo. Za rešitev tega vprašanja je pomembno določiti temeljne vzroke za razčlenitev komunikacije in jih neposredno obravnavati.

Eden od pogostih vzrokov neustrezne komunikacije je pomanjkanje jasnih pričakovanj in ciljev. Brez jasne usmeritve in pričakovanj člani skupine morda niso prepričani, kaj se od njih pričakuje, in se lahko borijo za učinkovito komuniciranje med seboj. Za reševanje tega mora vodja ekipe določiti jasne cilje za ekipo in jih jasno komunicirati vsem članom.

Drug pogost vzrok neustrezne komunikacije je pomanjkanje zaupanja in odprtosti znotraj ekipe. Če se člani ekipe ne počutijo udobno, če bi delili svoje misli in ideje, bodo morda manj verjetno učinkovito komunicirali. Za reševanje tega bi moral vodja ekipe spodbuditi okolje zaupanja in odprtosti s spodbujanjem članov ekipe, da delijo svoje misli in ideje in s tem, da članom ekipe ponudi priložnosti, da se spoznajo.

Drug možen vzrok neustrezne komunikacije je slabi komunikacijski kanali in orodja, člani skupine je težko učinkovito izmenjati informacije in sodelovati med seboj, če ne uporabljajo ustreznih komunikacijskih kanalov in orodij. Za reševanje tega mora vodja ekipe zagotoviti, da ekipa uporablja ustrezne komunikacijske kanale in orodja, kot so aplikacije za sporočanje ekip, programska oprema za upravljanje projektov in orodja za videokonference.

Končno je lahko neustrezna komunikacija posledica pomanjkanja usposabljanja in podpore. Člani skupine se morda ne zavedajo najboljših praks za komunikacijo ali pa ne smejo imeti spretnosti in znanja za učinkovito komuniciranje. Za reševanje tega bi moral vodja ekipe zagotoviti usposabljanje in podporo članom skupine za izboljšanje svojih komunikacijskih sposobnosti in znanja.

Če povzamemo, lahko neustrezna komunikacija znotraj ekipe negativno vpliva na uspešnost, produktivnost in moralo ekipe. Za reševanje tega vprašanja je pomembno določiti temeljne vzroke za razčlenitev komunikacije, kot so pomanjkanje jasnih pričakovanj, pomanjkanje zaupanja in odprtosti, slabi komunikacijski kanali in orodja ter pomanjkanje usposabljanja in podpore ter jih neposredno obravnavati. S tem bo ekipa lahko učinkoviteje komunicirala in bolj učinkovito sodelovala.