Kako rešiti “slabo upravljanje uspešnosti” v ekipi?

Slabo upravljanje zmogljivosti lahko škodljivo vpliva na produktivnost in moralo ekipe. To lahko privede do pomanjkanja odgovornosti, nejasnih pričakovanj in nizke angažiranosti zaposlenih.

Eden glavnih vzrokov za slabo upravljanje uspešnosti je pomanjkanje jasnih in merljivih ciljev in pričakovanj za člane skupine. Brez teh je člani skupine težko razumeti, kaj se od njih pričakuje in kako se njihova uspešnost ocenjuje.

Drug pogost vzrok slabega upravljanja zmogljivosti je pomanjkanje rednih in učinkovitih povratnih informacij. Brez rednih povratnih informacij se člani skupine morda ne zavedajo območij, kjer se morajo izboljšati, in morda ne bodo imeli možnosti popraviti svojih napak ali graditi na svojih prednostih.

Za reševanje teh vprašanj lahko organizacije izvajajo učinkovite sisteme upravljanja uspešnosti, ki vključujejo jasne in merljive cilje, redne povratne informacije in priložnosti za razvoj in rast zaposlenih.

Ena od rešitev bi bila določiti jasne in merljive cilje za vsakega člana ekipe, usklajene s splošnimi cilji organizacije. Te cilje je treba jasno sporočiti članom skupine in jih je treba redno pregledovati, da bi zagotovili, da so še vedno pomembni in usklajeni s potrebami organizacije.

Druga rešitev bi bila vzpostavitev rednih ocen uspešnosti in postopkov povratnih informacij. To bi lahko vključevalo zagotavljanje rednih povratnih informacij in usposabljanje članom skupine ter redno izvajanje formalnih ocen uspešnosti. To bo pomagalo prepoznati področja za izboljšanje in zaposlenim omogočilo reševanje kakršnih koli vprašanj in izboljšanje njihove uspešnosti.

Poleg tega lahko organizacije nudijo priložnosti za razvoj in rast zaposlenih, kot so zagotavljanje usposabljanja in virov za izboljšanje veščin ter ponudbo priložnosti za napredovanje v karieri in poklicni razvoj.

Glede na zgoraj navedeno je pomembno opozoriti, da je upravljanje uspešnosti neprekinjen proces, ne gre za enkratni dogodek. Zato je ključnega pomena vzpostaviti kulturo upravljanja uspešnosti, kjer se zaposleni zavedajo svoje uspešnosti in pričakovanj svoje vloge in kjer so povratne informacije reden in stalni postopek.

Če povzamemo, za reševanje slabega upravljanja uspešnosti v skupini je pomembno vzpostaviti jasne in merljive cilje, zagotoviti redne povratne informacije in priložnosti za razvoj in rast zaposlenih ter spodbujati kulturo upravljanja uspešnosti.