Kako riješiti “neadekvatnu podršku upravljanja” u timu?

Neadekvatna podrška upravljanja uobičajeno je pitanje s kojima se timovi suočavaju i može dovesti do nedostatka motivacije i angažmana među članovima tima. To može rezultirati smanjenom produktivnošću, nekvalitetnim radom i velikim prometom.

Jedan od glavnih uzroka neadekvatne podrške za upravljanje je nedostatak komunikacije i povratnih informacija od menadžera. Zbog toga se članovi tima mogu osjećati neprihvaćenim i nepodržanim, što dovodi do nedostatka motivacije i angažmana.

Drugi uzrok neadekvatne podrške upravljanja je nedostatak obuke i resursa koji se pružaju članovima tima. To može otežati učinkovito obavljanje članova tima, što dovodi do loše kvalitete i smanjene produktivnosti.

Da biste riješili ovo pitanje, važno je da menadžeri uspostave jasne komunikacijske kanale sa članovima svog tima. To može uključivati ​​redovne sastanke, prijave i povratne informacije kako bi se osiguralo da se članovi tima osjećaju čuti i cijeniti.

Menadžeri bi također trebali osigurati obuku i resurse članovima tima kako bi im pomogli da učinkovito obavljaju svoje dužnosti. To može uključivati ​​pristup relevantnim programima alata, softvera i obuke koji će pomoći članovima tima da poboljšaju svoje vještine i znanje.

Uz to, menadžeri bi također trebali stvoriti pozitivno i podržavajuće radno okruženje promičući angažman, priznanje i uvažavanje zaposlenika. To može uključivati ​​pružanje mogućnosti za rast i razvoj zaposlenika, kao i poticanje kulture timskog rada i suradnje.

Kako bi se osiguralo da tim dobije odgovarajuću podršku za upravljanje, važno je da menadžeri budu svjesni potreba i zabrinutosti članova tima i pružiti redovne povratne informacije i podršku. Uz to, menadžeri bi trebali usko surađivati ​​s timom kako bi identificirali područja za poboljšanje i razvili i proveli rješenja koja se bave tim pitanjima.

Zaključno, neadekvatna podrška upravljanja može biti glavna bolna točka za timove, ali može se riješiti poboljšanjem komunikacije, pružanjem obuke i resursa, poticanjem pozitivnog i podržavajućeg radnog okruženja i stvaranjem mogućnosti za rast i razvoj.