Kako riješiti “ograničene mogućnosti za profesionalni razvoj” u timu?

Kao poslovni psiholog s stručnošću motivacije u timu, često nailazim na pitanje neadekvatnih resursa i podrške u timu. To može dovesti do nedostatka motivacije i produktivnosti, što dovodi do smanjenih ukupnih performansi.

Jedan od mogućih uzroka ovog pitanja je nedostatak jasne komunikacije i očekivanja između članova tima i uprave. Ako članovima tima nije jasno što se očekuje od njih i nemaju resurse koji su im potrebni za ispunjavanje svojih zadataka, to može dovesti do frustracije i nedostatka motivacije.

Drugi faktor mogao bi biti nedostatak priznanja i nagrade za članove tima koji ulažu dodatni napor. Ako članovi tima naporno rade, ali ne vide nikakve rezultate ili prepoznavanje, to može dovesti do smanjene motivacije i smanjenih performansi.

Da biste riješili ovo pitanje, važno je započeti rješavanjem uzroka. Komunikacija i očekivanja moraju biti jasno definirani, a članovi tima moraju imati pristup resursima koji su im potrebni za ispunjavanje svojih zadataka. Uz to, članovi tima trebaju biti prepoznati i nagrađeni za svoje napore, jer to može imati pozitivan utjecaj na motivaciju i ukupni učinak.

Zaključno, neadekvatni resursi i podrška u timu mogu dovesti do smanjene motivacije i performansi. Da biste riješili ovo pitanje, važno je riješiti osnovni uzrok jasnom komunikacijom, pružanjem potrebnih resursa i prepoznavanjem i nagrađivanjem članova tima za njihov napor.