Kakulangan ng awtoridad sa paggawa ng desisyon

Natagpuan ko ang isyu ng “kakulangan ng awtoridad sa paggawa ng desisyon” sa maraming mga organisasyon. Ito ay isang pangkaraniwang problema na kinakaharap ng mga koponan at maaaring humantong sa nabawasan na kahusayan, pagganyak, at kasiyahan sa mga miyembro ng koponan.

Ang isa sa mga dahilan para sa isyung ito ay ang kawalan ng malinaw na mga tungkulin at responsibilidad sa loob ng koponan. Kung ang mga miyembro ng koponan ay hindi sigurado kung sino ang may pananagutan sa paggawa ng mga pagpapasya, maaari itong humantong sa pagkalito, pagkaantala, at pagkabigo. Ang isa pang kadahilanan ay ang kawalan ng isang malinaw na proseso ng paggawa ng desisyon o isang kakulangan ng kasunduan sa mga miyembro ng koponan sa proseso ng paggawa ng desisyon.

Upang malutas ang isyung ito, inirerekumenda ko ang mga sumusunod na hakbang:

Tukuyin ang mga malinaw na tungkulin at responsibilidad: Mahalagang magkaroon ng malinaw na mga kahulugan ng mga tungkulin at responsibilidad sa loob ng koponan. Makakatulong ito sa mga miyembro ng koponan na maunawaan kung sino ang may pananagutan sa paggawa ng mga pagpapasya at kung sino ang may pananagutan sa pagpapatupad ng mga pagpapasyang iyon.

Magtatag ng isang malinaw na proseso ng paggawa ng desisyon: Ang koponan ay dapat magtatag ng isang malinaw na proseso ng paggawa ng desisyon na nagbabalangkas kung paano gagawin ang mga pagpapasya at kung sino ang kasangkot sa proseso. Ang prosesong ito ay dapat sumang -ayon sa lahat ng mga miyembro ng koponan at dapat na malinaw na maiparating sa lahat.

Hikayatin ang pakikilahok: Hikayatin ang lahat ng mga miyembro ng koponan na lumahok sa proseso ng paggawa ng desisyon, anuman ang kanilang antas ng awtoridad. Makakatulong ito upang lumikha ng isang pakiramdam ng pagmamay -ari sa mga miyembro ng koponan at madaragdagan ang kanilang pagganyak at pakikipag -ugnay.

Foster Open Communication: Hikayatin ang bukas at transparent na komunikasyon sa loob ng koponan. Makakatulong ito sa mga miyembro ng koponan na maunawaan ang mga pananaw ng bawat isa at maabot ang pagsang -ayon sa mga pagpapasya.

Sa konklusyon, ang paglutas ng isyu ng “kakulangan ng awtoridad sa paggawa ng desisyon” sa isang koponan ay nangangailangan ng isang kumbinasyon ng mga malinaw na tungkulin at responsibilidad, isang malinaw na proseso ng paggawa ng desisyon, pakikilahok, at bukas na komunikasyon. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, ang mga organisasyon ay maaaring lumikha ng isang kapaligiran sa koponan na kaaya -aya sa epektibong paggawa ng desisyon at sa pagkamit ng mga karaniwang layunin.