Kakulangan ng input at puna mula sa mga miyembro ng koponan

Madalas kong nakatagpo ang isyu ng “kakulangan ng pag -input at puna mula sa mga miyembro ng koponan.” Ito ay isang pangkaraniwang problema na kinakaharap ng maraming mga organisasyon, dahil ang mga koponan ay madalas na binubuo ng mga indibidwal na may iba’t ibang mga personalidad, kasanayan, at opinyon. Kapag ang mga miyembro ng koponan ay hindi nagbibigay ng puna, maaari itong maging mahirap na maabot ang isang pinagkasunduan at gumawa ng mga epektibong desisyon.

Upang malutas ang isyung ito, mahalaga na maunawaan ang mga pinagbabatayan na sanhi. Ang ilan sa mga karaniwang dahilan para sa kakulangan ng pag-input at puna ay isang takot sa salungatan, kakulangan sa ginhawa sa proseso ng paggawa ng desisyon, kawalan ng tiwala sa pinuno ng koponan o sa koponan, o isang kawalan ng tiwala sa sariling kakayahan.

Upang matugunan ang problemang ito, iminumungkahi ko ang mga sumusunod na solusyon:

Hikayatin ang bukas na komunikasyon: Lumikha ng isang kultura ng bukas at matapat na komunikasyon sa loob ng koponan, kung saan komportable ang mga miyembro ng koponan na nagbibigay ng puna at pagpapahayag ng kanilang mga opinyon.

Foster Trust: Bumuo ng tiwala sa pagitan ng mga miyembro ng koponan at pinuno sa pamamagitan ng paglikha ng isang ligtas na kapaligiran para sa talakayan, kung saan ang lahat ay naririnig at iginagalang.

Hikayatin ang aktibong pakikilahok: Hikayatin ang mga miyembro ng koponan na aktibong lumahok sa mga proseso ng paggawa ng desisyon sa pamamagitan ng pagsangkot sa kanila sa mga talakayan, humihiling sa kanilang mga opinyon, at pinapayagan silang manguna sa ilang mga gawain.

Magbigay ng pagsasanay at suporta: Mag-alok ng pagsasanay at suporta upang matulungan ang mga miyembro ng koponan na mabuo ang kanilang kumpiyansa at kasanayan, at upang magbigay ng kasangkapan sa kanila ng mga tool at kaalaman na kinakailangan upang epektibong lumahok sa mga proseso ng paggawa ng desisyon.

Ipatupad ang mga loop ng feedback: Magtatag ng mga regular na loop ng feedback upang mabigyan ng pagkakataon ang mga miyembro ng koponan na magbigay ng input at puna sa proseso ng paggawa ng desisyon.

Sa konklusyon, mahalaga na lumikha ng isang kultura ng tiwala, bukas na komunikasyon, at aktibong pakikilahok sa loob ng isang koponan upang matiyak na ang lahat ng mga miyembro ng koponan ay komportable na magbigay ng input at puna. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga hakbang na nakabalangkas sa itaas, maaaring hikayatin ng mga organisasyon ang mga miyembro ng koponan na epektibong lumahok sa mga proseso ng paggawa ng desisyon at gumawa ng mga kaalamang desisyon na makikinabang sa buong koponan.