Kakulangan ng pagbili at pangako mula sa mga miyembro ng koponan

Nakita ko ang isang karaniwang isyu sa mga koponan kung saan may kakulangan ng pagbili at pangako mula sa mga miyembro ng koponan. Maaari itong humantong sa mababang pagganyak at pagiging produktibo, na nagreresulta sa mga hindi nakuha na mga layunin at hindi natapos na potensyal. Upang malutas ang problemang ito, mahalaga na unang maunawaan ang mga sanhi ng ugat.

Maaaring magkaroon ng iba’t ibang mga kadahilanan kung bakit ang mga miyembro ng koponan ay kulang sa pagbili at pangako sa isang koponan. Ang ilang mga karaniwang sanhi ay isang kakulangan ng malinaw na direksyon at komunikasyon, kakulangan ng awtonomiya, o kawalan ng tiwala at suporta mula sa pinuno ng koponan. Kung hindi nauunawaan ng mga miyembro ng koponan ang layunin o layunin ng koponan, o kung hindi nila naramdaman na pinahahalagahan at binigyan ng kapangyarihan, hindi malamang na sila ay ganap na nakatuon sa tagumpay ng koponan.

Upang malutas ang problemang ito, mahalaga na lumikha ng isang kultura ng tiwala at transparency. Nagsisimula ito sa malinaw at epektibong komunikasyon mula sa pinuno ng koponan, na dapat ipahayag ang layunin, layunin, at inaasahan ng koponan. Mahalaga rin na magbigay ng mga miyembro ng koponan ng mga mapagkukunan at suporta na kailangan nila upang magtagumpay, at kilalanin at gantimpalaan ang kanilang mga pagsisikap.

Ang isa pang solusyon ay upang bigyan ang mga miyembro ng koponan ng higit na awtonomiya at bigyan ng kapangyarihan ang mga ito upang gumawa ng mga pagpapasya. Kapag ang mga miyembro ng koponan ay may kapangyarihan upang maimpluwensyahan ang kinalabasan, mas malamang na makaramdam sila ng isang pakiramdam ng pagmamay -ari at pananagutan, at upang ganap na nakatuon sa tagumpay ng koponan. Ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng paggamit ng mga tool at pamamaraan sa paggawa ng desisyon, tulad ng pinagkasunduan-pagbuo o pag-brainstorming.

Sa wakas, mahalaga na hikayatin ang bukas at matapat na puna mula sa mga miyembro ng koponan. Makakatulong ito upang makabuo ng tiwala at lumikha ng isang sumusuporta sa kapaligiran kung saan ang mga miyembro ng koponan ay komportable na ibahagi ang kanilang mga saloobin at ideya. Kapag naririnig at pinahahalagahan ang mga miyembro ng koponan, mas malamang na sila ay ganap na nakatuon sa tagumpay ng koponan.

Sa konklusyon, ang paglutas ng kakulangan ng pagbili at pangako mula sa mga miyembro ng koponan ay nangangailangan ng isang kumbinasyon ng malinaw na komunikasyon, pagpapalakas, at tiwala. Sa pamamagitan ng paglikha ng isang sumusuporta sa kultura, na nagbibigay ng mga miyembro ng koponan ng mga mapagkukunan na kailangan nila upang magtagumpay, at hinihikayat ang bukas at matapat na puna, ang mga koponan ay maaaring magsulong ng isang pakiramdam ng pagmamay -ari, pananagutan, at pangako sa tagumpay ng koponan.