Kif issolvi “nuqqas ta ‘għanijiet u għanijiet ċari” f’tim?

In-nuqqas ta ‘għanijiet u għanijiet ċari hija kwistjoni komuni li jista’ jkollha impatt sinifikanti fuq il-motivazzjoni u l-prestazzjoni ta ‘tim. Meta l-individwi jkunu inċerti dwar dak li hu mistenni minnhom, jista ‘jwassal għal konfużjoni, frustrazzjoni, u nuqqas ta’ direzzjoni. Hawnhekk hawn deskrizzjoni, riflessjoni u soluzzjoni għal din il-problema.

Deskrizzjoni: Nuqqas ta ‘għanijiet u għanijiet ċari jista’ jkun ikkawżat minn diversi fatturi, bħal komunikazzjoni ħażina mill-immaniġġjar, deskrizzjonijiet tax-xogħol mhux ċari, jew nuqqas ta ‘proċessi ta’ iffissar ta ‘għanijiet. Dan jista ‘jwassal għal nuqqas ta’ ċarezza dwar il-prijoritajiet u nuqqas ta ‘qbil bejn l-għanijiet individwali u tat-tim.

Riflessjoni: Nuqqas ta ‘għanijiet u għanijiet ċari jista’ jkun ta ‘detriment għall-moral tat-tim u l-motivazzjoni. Mingħajr fehim ċar ta ‘dak li qed jaħdmu lejh, l-individwi jistgħu jħossuhom mhux imqabbda u jista’ jkollhom sens ta ‘skop. Barra minn hekk, jista ‘jwassal għal tnaqqis fil-produttività, billi l-membri tat-tim jistgħu ma jkunux jistgħu jiffokaw l-isforzi tagħhom b’mod effettiv.

Soluzzjoni: Biex issolvi l-kwistjoni ta ‘nuqqas ta’ għanijiet u għanijiet ċari, huwa importanti li jiġi stabbilit proċess ċar u konċiż għall-issettjar tal-għanijiet. Dan jista ‘jsir permezz ta’:

Komunikazzjoni mill-Ġestjoni: Il-maniġment għandu jikkomunika b’mod ċar l-għanijiet u l-għanijiet tal-kumpanija lill-membri kollha tat-tim, sabiex kulħadd ikollu għarfien ċar ta ‘dak li huwa mistenni.

Iddefinixxi r-rwoli u r-responsabbiltajiet: Id-deskrizzjonijiet tax-xogħol għandhom ikunu definiti u kkomunikati b’mod ċar biex jiżguraw li kulħadd jaf x’inhu mistenni minnhom.

Stabbilixxi Proċessi ta ‘Twaqqif ta’ Għanijiet: It-timijiet għandhom jiġu mħeġġa biex jistabbilixxu għanijiet flimkien u jirrevedu regolarment il-progress lejn dawn l-għanijiet. Dan jista ‘jsir permezz ta’ laqgħat regolari tat-tim jew reviżjonijiet tal-prestazzjoni.

Tħeġġeġ l-input tal-impjegati: L-impjegati għandhom jiġu mħeġġa jipprovdu kontribut fil-proċess tal-iffissar tal-għanijiet, għax dan jista ‘jgħin biex tiżdied il-motivazzjoni u l-impenn.

Bl-implimentazzjoni ta ‘dawn l-istrateġiji, nuqqas ta’ għanijiet u għanijiet ċari jista ‘jiġi indirizzat b’mod effettiv u l-motivazzjoni u l-prestazzjoni ta’ tim jistgħu jitjiebu.