Kif issolvi “riżorsi inadegwati” f’tim?

Riżorsi inadegwati jistgħu jkunu punt ta ‘uġigħ maġġuri għat-timijiet, peress li jista’ jwassal għal dewmien, ammont ta ‘xogħol miżjud u produttività mnaqqsa.

Soluzzjoni potenzjali għal din il-kwistjoni hija li titwettaq valutazzjoni bir-reqqa tar-riżorsi attwali tat-tim u tidentifika oqsma fejn hemm bżonn ta ‘riżorsi addizzjonali. Dan jista ‘jsir billi titwettaq intervisti ma’ membri tat-tim, tirrevedi l-pjanijiet tal-proġett u l-iskedi ta ‘żmien, u tiġi analizzata l-metriċi tal-prestazzjoni.

Ladarba l-oqsma tal-ħtieġa jkunu ġew identifikati, it-tim jista ‘mbagħad jaħdem flimkien biex jiżviluppa pjan biex jakkwista r-riżorsi meħtieġa. Dan jista ‘jinvolvi li tinnegozja ma’ ġestjoni għolja għal baġit jew persunal addizzjonali, tidentifika soluzzjonijiet kosteffikaċi, jew tesplora għażliet ta ‘riżorsi alternattivi.

Huwa importanti wkoll li jiġu stabbiliti kanali ta ‘komunikazzjoni ċari ma’ l-immaniġġjar ta ‘fuq, li jiżguraw li jifhmu l-bżonnijiet tat-tim u l-impatt li r-riżorsi inadegwati qed ikollhom fuq il-prestazzjoni tat-tim.

Barra minn hekk, it-timijiet jistgħu jikkunsidraw ukoll l-implimentazzjoni ta ‘strateġija ta’ allokazzjoni ta ‘riżorsi, li tipprijoritizza r-riżorsi bbażati fuq l-importanza u l-urġenza tagħhom, u tipprovdi taħriġ u appoġġ għall-membri tat-tim biex tgħinhom jitgħallmu kif jimmaniġġjaw b’mod effettiv ir-riżorsi li għandhom.

Huwa importanti wkoll li tikkunsidra l-perspettiva fit-tul u l-pjan għall-bżonnijiet potenzjali tar-riżorsi futuri, sabiex it-timijiet ikunu jistgħu jindirizzaw b’mod proattiv kwistjonijiet potenzjali qabel ma jsiru problemi kbar.

B’mod ġenerali, is-soluzzjoni ta ‘riżorsi inadegwati f’tim teħtieġ taħlita ta’ komunikazzjoni ċara, ġestjoni u ppjanar ta ‘riżorsi effettivi, u kollaborazzjoni bejn il-membri tat-tim u l-maniġment ta’ fuq. Bl-approċċ u r-riżorsi t-tajba, it-timijiet jistgħu jegħlbu din l-isfida u jilħqu l-għanijiet tagħhom.