Kif issolvi “taħriġ ta ‘impjegati inadegwat” f’tim?

Taħriġ inadegwat għall-impjegati jista ‘jkun punt ta’ uġigħ sinifikanti għat-timijiet, peress li jista ‘jwassal għal prestazzjoni ħażina, produttività baxxa, u nuqqas ta’ kunfidenza fost l-impjegati. Biex tissolva din il-problema, huwa importanti li l-ewwel jiġu identifikati l-kawżi ewlenin tat-taħriġ inadegwat. Dan jista ‘jinvolvi li jwettqu stħarriġ ta’ impjegati jew gruppi ta ‘fokus biex jiġbru feedback u għarfien dwar il-kwistjonijiet li hemm f’idejna.

Riflessjoni:
It-taħriġ tal-impjegati huwa aspett essenzjali ta ‘kwalunkwe organizzazzjoni, huwa mod kif jiġi żgurat li l-impjegati jkollhom il-ħiliet u l-għarfien meħtieġa biex iwettqu xogħolhom b’mod effettiv, u huwa wkoll mod kif iżommu lill-impjegati aġġornati bl-aħħar għodod, teknoloġiji , u l-aħjar prattiki. Taħriġ inadegwat għall-impjegati jista ‘jkollu impatt sinifikanti fuq il-prestazzjoni tal-impjegati, il-produttività u s-sodisfazzjon tax-xogħol. Barra minn hekk, jista ‘jwassal ukoll għal dħul għoli ta’ impjegati u nuqqas ta ‘impenn fost l-impjegati.

Soluzzjoni:

1- Żviluppa programm ta ‘taħriġ komprensiv li jindirizza l-bżonnijiet u l-ħiliet speċifiċi tat-tim. Dan jista ‘jinkludi taħriġ kemm fil-persuna kif ukoll fuq l-internet, kif ukoll taħriġ fuq il-post tax-xogħol u mentoring.

2- Tivvaluta l-bżonnijiet ta ‘taħriġ tat-tim fuq bażi regolari u tagħmel aġġustamenti kif meħtieġ biex tiżgura li l-programm ta’ taħriġ qed jissodisfa l-bżonnijiet tat-tim.

3- Ipprovdi lill-impjegati r-riżorsi u l-appoġġ meħtieġa biex itemmu l-programm ta ‘taħriġ, bħal aċċess għal materjali ta’ taħriġ, tutorials onlajn, u coaching.

4- Kejjel l-effikaċja tal-programm ta ‘taħriġ billi ssegwi l-prestazzjoni u l-progress tal-impjegati qabel u wara t-taħriġ u tagħmel aġġustamenti kif meħtieġ.

5- Tħeġġeġ lill-impjegati biex ikomplu jitgħallmu u jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom permezz ta ‘opportunitajiet addizzjonali ta’ taħriġ u żvilupp.

6- Kun żgur li t-tim tal-maniġment huwa konxju bis-sħiħ tal-importanza tat-taħriġ tal-impjegati u li huma impenjati li jipprovdu r-riżorsi u l-appoġġ meħtieġa biex jiżguraw is-suċċess tiegħu.

Fl-aħħar mill-aħħar, billi jindirizzaw il-kawżi fundamentali ta ‘taħriġ ta’ impjegati inadegwat u jimplimentaw programm ta ‘taħriġ komprensiv li huwa mfassal għall-bżonnijiet tat-tim, l-organizzazzjonijiet jistgħu jtejbu l-prestazzjoni tal-impjegati, il-produttività u s-sodisfazzjon tax-xogħol.