Kif issolvi “teħid ta ‘deċiżjonijiet ineffiċjenti” f’tim?

It-teħid ta ‘deċiżjonijiet ineffiċjenti jista’ jkun punt ta ‘uġigħ maġġuri għat-timijiet, peress li jista’ jwassal għal dewmien, konfużjoni, u nuqqas ta ‘sodisfazzjon fost il-membri tat-tim. Biex issolvi din il-kwistjoni, huwa importanti li l-ewwel tifhem il-kawżi ewlenin tal-problema.

Kawża waħda possibbli ta ‘teħid ta’ deċiżjonijiet ineffiċjenti hija n-nuqqas ta ‘proċessi u rwoli ċari ta’ teħid ta ‘deċiżjonijiet fit-tim. Mingħajr linji gwida ċari għal kif għandhom jittieħdu deċiżjonijiet u min hu responsabbli biex jagħmluhom, il-membri tat-tim jistgħu jissieltu biex ikunu jafu lil min għandhom jirrikorru għall-gwida u l-approvazzjoni.

Kawża oħra possibbli hija nuqqas ta ’komunikazzjoni u kollaborazzjoni fost il-membri tat-tim. Mingħajr komunikazzjoni effettiva, il-membri tat-tim jistgħu ma jkunux konxji tal-perspettivi u t-tħassib ta ‘oħrajn, li jistgħu jwasslu għal dewmien u nuqqas ta’ qbil.

It-tielet kawża possibbli hija nuqqas ta ‘dejta u informazzjoni biex tinforma t-teħid tad-deċiżjonijiet. Mingħajr dejta preċiża u rilevanti, il-membri tat-tim jistgħu jissieltu biex jieħdu deċiżjonijiet infurmati li huma fl-aħjar interessi tat-tim u l-organizzazzjoni.

Soluzzjoni waħda għal din il-problema hija li tistabbilixxi proċessi u rwoli ċari ta ‘teħid ta’ deċiżjonijiet fit-tim. Dan jista ‘jinvolvi l-ħolqien ta’ matriċi li jieħu d-deċiżjonijiet li jiddeskrivi min huwa responsabbli biex jieħu tipi differenti ta ‘deċiżjonijiet u kif għandhom jittieħdu dawk id-deċiżjonijiet.

Soluzzjoni oħra hija li tinkoraġġixxi l-kollaborazzjoni u l-komunikazzjoni bejn il-membri tat-tim billi tippromwovi djalogu miftuħ u titrawwem ambjent ta ‘rispett u fiduċja reċiproċi.

Barra minn hekk, huwa importanti li tinġabar u taqsam dejta u informazzjoni li jistgħu jinfurmaw it-teħid tad-deċiżjonijiet, billi tipprovdi aċċess għal dejta rilevanti u billi toħloq opportunitajiet għall-membri tat-tim biex jaqsmu u janalizzaw l-informazzjoni.

Biex issolvi t-teħid ta ‘deċiżjonijiet dwar l-ineffiċjenza, huwa importanti wkoll li tinħoloq kultura ta’ titjib kontinwu, billi tħeġġeġ lill-membri tat-tim biex jirriflettu fuq il-proċessi ta ‘teħid ta’ deċiżjonijiet tagħhom u jidentifikaw u jimplimentaw modi kif itejbuhom.

Bħala konklużjoni, teħid ta ‘deċiżjonijiet ineffiċjenti jista’ jkun punt ta ‘uġigħ maġġuri għat-timijiet, iżda billi jindirizzaw il-kawżi ewlenin u l-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet bħal proċessi ċari ta ‘teħid ta’ deċiżjonijiet, komunikazzjoni effettiva u kollaborazzjoni, u ġbir u qsim ta ‘dejta, timijiet jistgħu jtejbu d-deċiżjoni tagħhom Nagħmlu l-effiċjenza u l-effettività.