Kokkuleppe puudumine meeskonna liikmete vahel

Olen paljudes meeskondades kohanud ühist küsimust “meeskonna liikmete vahel”. See küsimus võib põhjustada pettumust, vähenenud tootlikkust ja konflikte, mis võib lõpuks meeskonna edu kahjustada.

Esimene samm selle teema lahendamisel on mõista, miks see toimub. Meeskonna liikmed võivad eriarvamusel olla palju põhjuseid, nagu näiteks arvamuste erinevused, vastuolulised eesmärgid, suhtlemise puudumine ja meeskonnas võimudünaamika.

Kui lahkarvamuste põhjus on kindlaks tehtud, on järgmine samm sellega tegeleda. Üks tõhus lahendus on luua meeskonnas selge ja lühike suhtlus. Seda saab teha regulaarsete meeskonnakoosolekute loomise, avatud ja ausate arutelude pidamise ning meeskonnaliikmete julgustamise kaudu oma arvamuste ja murede avaldada.

Teine lahendus on luua meeskonnale ühine eesmärk. See võib aidata meeskonna kokku viia, kuna kõik töötavad ühise eesmärgi nimel. Kui meeskonnaliikmed on ühinenud ühise eesmärgiga, on nad tõenäolisemalt üksteisega kooskõlas.

Samuti on oluline anda iga meeskonnaliikme omaenda ideedele ja asjatundlikkusele panustamiseks. Meeskonna liikmete julgustamine oma mõtteid ja arvamusi jagama võib aidata luua usaldust ja suurendada meeskonnas koostööd.

Kokkuvõtteks võib öelda, et “kokkuleppe puudumine meeskonnaliikmete vahel” on meeskondades tavaline probleem, kuid seda saab lahendada selge ja lühikese suhtluse kaudu, luua ühise eesmärgi ja võimaldada meeskonnaliikmetel anda omaenda ideid ja teadmisi. Äripsühholoogina usun kindlalt, et selle probleemiga tegelemine on meeskonna edu jaoks ülioluline, kuna see võib parandada tootlikkust, vähendada konflikte ja suurendada meeskonna moraali.