Komanda üzvlərindən giriş və rəylərin olmaması

“Komanda üzvlərinin giriş və rəylərin olmaması” mövzusunda tez-tez rast gəldim. Bu, bir çox təşkilatın üzləşdiyi ortaq bir problemdir, çünki komandalar müxtəlif şəxsiyyətləri, bacarıqları və fikirləri olan şəxslərdən çoxdur. Komanda üzvləri rəy vermədikdə, konsensusa çatmaq və effektiv qərarlar qəbul etmək çətin ola bilər.

Bu məsələni həll etmək üçün əsas səbəbləri başa düşmək çox vacibdir. Giriş və rəylərin olmaması üçün ümumi səbəblərdən bəziləri münaqişə qorxusu, qərar qəbul etmə prosesi, komanda lideri və ya komandaya güvənməməsi, ya da öz qabiliyyətlərinə inamsızlıq olmasıdır.

Bu problemi həll etmək üçün aşağıdakı həlləri təklif edirəm:

Açıq ünsiyyəti təşviq edin: komanda üzvlərinin rəy vermək və fikirlərini ifadə edən komanda daxilində açıq və vicdanlı ünsiyyət mədəniyyəti yaradın.

Foster Güvən: Hər kəsin eşitdiyi və hörmət edildiyi və hörmət üçün etibarlı bir mühit yaratmaqla komanda üzvləri və liderlər arasında etimad yaradın.

Aktiv iştirak etməyə təşviq edin: komanda üzvlərini mübahisələrlə əlaqələndirməklə, fikirlərini soruşaraq qərar qəbul etmə proseslərində fəal iştirak etməyə təşviq edin və müəyyən vəzifələrdə rəhbərlik etmələrini təmin etməklə.

Təlim və dəstək verin: Team üzvlərinin inam və bacarıqlarını qurmasına kömək etmək və kömək etmək və qərar qəbuletmə proseslərində səmərəli iştirak etmək üçün lazımi vasitələr və biliklər ilə təchiz etmək üçün təlim və dəstək təklif edin.

Əlaqə döngələrini həyata keçirin: Qərar qəbul etmə prosesi ilə bağlı giriş və rəy vermək imkanı olan komanda üzvlərini təmin etmək üçün mütəmadi rəy loopları qurun.

Sonda, bütün komanda üzvlərinin giriş və rəy təmin etdiyini təmin etmək üçün bir komanda daxilində güvən, açıq rabitə mədəniyyəti və fəal iştirak etmək vacibdir. Yuxarıda göstərilən addımları ataraq, təşkilatlar komanda üzvlərinin qərar qəbul etmə proseslərində səmərəli iştirak etmələrini və bütün komandaya fayda verən məlumatlı qərarlar qəbul etməyə təşviq edə bilərlər.