Komanda üzvlərinin rolları və vəzifələri haqqında anlaşmanın olmaması

Komanda üzvlərinin rolları və vəzifələri anlayışının olmaması komandalarda ümumi bir məsələdir və komandanın məhsuldarlığına və effektivliyinə mənfi təsir göstərə bilər. Bu məsələnin kök səbəbi zəif ünsiyyət, rol və vəzifələr və ya kasıb komanda quruluşu haqqında aydınlıq olmaması səbəbindən ola bilər.

Bu məsələni həll etmək üçün bir iş psixoloqu aşağıdakı addımları tövsiyə edərdi:

Rol və vəzifələrin aydınlaşdırılması: İlk addım, bütün komanda üzvlərinin onların rollarını və onlardan gözlənilənləri barədə dəqiq bir anlayışın olmasını təmin etməkdir. Bu, hər rol üçün iş təsviri yaratmaq və komanda ilə mütəmadi olaraq nəzərdən keçirməklə nail olmaq olar.

Effektiv ünsiyyət: Komanda üzvləri arasında açıq və müntəzəm ünsiyyəti təşviq edin. Bu, müntəzəm komanda görüşləri, təkbətək bir yoxlama və ya müntəzəm rəy seansları vasitəsilə ola bilər.

Komandanın binası: Komanda üzvlərinin birlikdə işləməsi və münasibətlər qurmasını təşviq edin. Bu, komanda quruculuğu fəaliyyətləri və ya müntəzəm sosial tədbirlər vasitəsilə ola bilər.

Qərar qəbul etmə prosesini müəyyənləşdirin: Komanda üçün qərar qəbul etmə prosesini açıq şəkildə qeyd edin və hər kəsin qərarların necə ediləcəyini və prosesdə kimin olacağını bilin.

Uğurları qeyd edin və uğursuzluqlardan öyrənin: Nəhayət, uğurları qeyd etmək və komanda olaraq uğursuzluqlardan öyrənmək vacibdir. Bu, müsbət bir komanda mədəniyyətini qorumağa və komanda işi təşviq etməyə kömək edəcəkdir.

Sonda komanda üzvlərinin rolları və vəzifələri haqqında anlaşmanın olmaması məsələsinin həlli aydın rabitə, effektiv komanda quruculuğunun və yaxşı müəyyən edilmiş qərar qəbuletmə prosesinin birləşməsini tələb edir. Bu addımları izləyərək, komandalar məhsuldarlığını, effektivliyini və ümumi performanslarını inkişaf etdirə bilərlər.