Komandas locekļu vienošanās trūkums

Esmu saskāries ar kopīgu jautājumu par “vienošanās trūkumu starp komandas locekļiem” daudzās komandās. Šis jautājums var izraisīt neapmierinātību, samazinātu produktivitāti un konfliktu, kas galu galā var kaitēt komandas panākumiem.

Pirmais solis šī jautājuma risināšanā ir saprast, kāpēc tas notiek. Ir daudz iemeslu, kāpēc komandas locekļi var nepiekrist, piemēram, atšķirības viedokļos, pretrunīgi mērķi, komunikācijas trūkums un spēka dinamika komandā.

Kad domstarpību iemesls ir identificēts, nākamais solis ir to risināt. Viens efektīvs risinājums ir izveidot skaidru un kodolīgu komunikāciju komandā. To var izdarīt, izveidojot regulāras komandas sanāksmes, rīkojoties atklātas un godīgas diskusijas un mudinot komandas locekļus paust savu viedokli un bažas.

Vēl viens risinājums ir komandai noteikt kopīgu mērķi. Tas var palīdzēt apvienot komandu, jo visi strādā pie kopīga mērķa. Kad komandas locekļi tiek saskaņoti ar kopīgu mērķi, viņi, visticamāk, ir savstarpēji vienojušies.

Ir arī svarīgi dot iespēju katram komandas loceklim dot savu ideju un kompetenci. Komandas locekļu mudināšana dalīties savās domās un viedokļos var palīdzēt veidot uzticību un palielināt sadarbību komandas ietvaros.

Noslēgumā jāsaka, ka “vienošanās trūkums starp komandas locekļiem” ir kopīgs jautājums komandās, taču to var atrisināt, izmantojot skaidru un kodolīgu komunikāciju, izveidojot kopīgu mērķi un dodot iespēju komandas locekļiem dot savu ideju un kompetenci. Kā biznesa psihologs es ļoti uzskatu, ka šī jautājuma risināšana ir būtiska komandas panākumiem, jo ​​tā var uzlabot produktivitāti, samazināt konfliktu un palielināt komandas morāli.