Kuidas lahendada meeskonnas “ebapiisav sidusrühmade juhtimine”?

Ebapiisav sidusrühmade juhtimine on meeskondades tavaline probleem ning see võib põhjustada sidusrühmade vastavuse ja koostöö puudumist, mille tulemuseks on viivitused ja projekti ebaõnnestumised.

Selle teema üks võimalik põhjus on selge suhtluse ja ootuste puudumine sidusrühmade vahel. Selle lahendamiseks on oluline kindlaks teha selged rollid ja kohustused iga sidusrühma jaoks, samuti selged suhtlusliinid ja regulaarsed registreerimised, et tagada, et kõik asuvad samal lehel.

Teine potentsiaalne ebapiisava sidusrühmade juhtimise põhjus on sidusrühmade sisseostu ja kaasamise puudumine. Sellega saab tegeleda sidusrühmade aktiivse kaasamisega projekti kavandamise ja otsustusprotsessi ning edastades neile projekti eelised ja väärtus selgelt.

Lisaks on oluline omada spetsiaalset sidusrühmade juhtimiskava, mis hõlmab regulaarseid sidusrühmade koosolekuid, värskendusi ja tagasiside seansse. Seda plaani tuleks regulaarselt üle vaadata ja ajakohastada, et tagada see asjakohaseks ja tõhusaks.

Teine lahendus on kaasata kolmanda osapoole, kellel on teadmisi sidusrühmade juhtimises või suhtlemise hõlbustamisel, see inimene saab aidata ootuste joondamisel, selgete suhtluskanalite loomisel ja sidusrühmade kaasamise haldamisel.

Üldiselt on sidusrühmade ebapiisava juhtimise lahendamise võti selge suhtluse ja ootuste tuvastamine sidusrühmade vahel, kaasata neid aktiivselt projekti ja omada spetsiaalset sidusrühmade juhtimiskava. See aitab tagada sidusrühmade joondamise ja kaasamise kogu projekti vältel, mis viib edukaima tulemuseni.