Kuidas lahendada meeskonnas “ebaselgeid rolle ja kohustusi”?

Ebaselged rollid ja vastutus meeskonnas võivad põhjustada segadust, pettumust ja vähenenud tootlikkust. Selle probleemi tõhusaks lahendamiseks on oluline kasutada terviklikku lähenemisviisi, mis tegeleb nii individuaalse kui ka rühma tasemega.

Esiteks on oluline selgelt määratleda iga meeskonnaliikme rollid ja vastutus. Seda saab teha, luues töökirjeldused, mis kirjeldavad konkreetseid ülesandeid ja vastutust, samuti ootusi jõudluse ja vastutuse osas.

Järgmisena on oluline tagada, et iga meeskonnaliige mõistaks nende rolli ja seda, kuidas see sobib suuremate meeskondade ja organisatsiooni eesmärkide saavutamisega. Seda saab teha regulaarsete meeskondade koosolekute ja individuaalsete sissepääsude kaudu ning pakkuda meeskonna liikmetele võimalusi küsimuste esitamiseks ja tagasiside saamiseks.

Lisaks on oluline rollide ja kohustuste regulaarselt läbi vaadata ja ajakohastada meeskonna ja projekti arenedes. Seda saab teha regulaarsete meeskonna koosolekute ja tulemuslikkuse hindamise kaudu, samuti meeskonnaliikmete tagasisidet nende rollide ja vastutuse eest.

Selle probleemi lahendamise teine ​​oluline aspekt on tagada, et suhtlus oleks meeskonnas selge ja tõhus. Seda saab teha regulaarsete meeskonnakoosolekute loomise, jagatud kalendri loomise ning suhtlemise ja otsuste tegemise selgete juhiste pakkumisega.

Lõpuks on oluline kehtestada meeskonnas vastutuse kultuur. Seda saab teha, seades selged ootused jõudluse osas ja hoiab meeskonna liikmeid oma rollide ja vastutuse eest vastutavaks.

Kokkuvõtteks nõuab ebaselgete rollide ja vastutuse küsimuse lahendamine meeskonnas põhjalikku lähenemisviisi, mis käsitleb nii individuaalset kui ka rühma tasandit. Määratledes selgelt rollid ja kohustused, tagades meeskonna ja organisatsiooniliste eesmärkide mõistmise ja vastavusse, regulaarselt rollide ja vastutuse üle vaadates ja värskendades ning selge suhtlemise ja vastutuse kultuuri edendamisel saavad meeskonnad tõhusamalt ja tulemuslikumalt koostööd teha.