Kuidas lahendada meeskonnas “ebatõhusaid otsuseid”?

Ebaefektiivne otsuste tegemine võib olla meeskondade jaoks suur valupunkt, kuna see võib põhjustada meeskonnaliikmete viivitusi, segadust ja rahulolematust. Selle probleemi lahendamiseks on oluline kõigepealt mõista probleemi algpõhjuseid.

Ebaefektiivse otsuste tegemise üks võimalik põhjus on selgete otsustusprotsesside ja rollide puudumine meeskonnas. Ilma selgete juhisteta otsuste tegemise ja nende tegemise eest vastutab, võivad meeskonnaliikmed vaeva näha, kelle poole juhendada ja heakskiitu pöörduda.

Teine võimalik põhjus on meeskonnaliikmete suhtlemise ja koostöö puudumine. Ilma tõhusa suhtluseta ei pruugi meeskonnaliikmed olla teadlikud teiste vaatenurkadest ja muredest, mis võib põhjustada viivitusi ja lahkarvamusi.

Kolmas võimalik põhjus on andmete ja teabe puudumine otsuste tegemiseks. Ilma täpsete ja asjakohaste andmeteta võivad meeskonnaliikmed pingutada teadlike otsuste tegemisel, mis on meeskonna ja organisatsiooni huvides.

Selle probleemi üks lahendus on luua selged otsustusprotsessid ja rollid meeskonnas. See võib hõlmata otsustusmaatriksi loomist, mis kirjeldab erinevat tüüpi otsuste tegemise ja nende otsuste tegemise eest.

Teine lahendus on julgustada meeskonnaliikmete koostööd ja suhtlemist, edendades avatud dialoogi ning edendades vastastikuse austuse ja usalduse keskkonda.

Lisaks on oluline koguda ja jagada andmeid ja teavet, mis võib teavitada otsuste tegemist, pakkudes juurdepääsu asjakohastele andmetele ja luues meeskonna liikmetele võimalusi teavet jagada ja analüüsida.

Ebaefektiivsuse otsuste tegemiseks on oluline luua ka pideva täiustamise kultuur, julgustades meeskonnaliikmeid mõtlema oma otsustusprotsessidele ning tuvastama ja rakendama võimalusi nende parendamiseks.

Kokkuvõtteks võib ebaefektiivne otsuste tegemine olla meeskondade jaoks suur valupunkt, kuid käsitledes algpõhjuseid ja rakendades selliseid lahendusi nagu selged otsustusprotsessid, tõhus suhtlus ja koostöö ning andmete kogumine ja jagamine, saavad meeskonnad oma otsust parandada tõhususe ja tõhususe muutmine.