Kuidas lahendada meeskonnas “kommunikatsiooni purunemised”?

Kommunikatsiooni purunemised meeskonnas võib olla oluline mõju meeskonna dünaamikale, tootlikkusele ja üldisele edule. Sageli esinevad need siis, kui meeskonna liikmed ei edasta oma mõtteid, ideid ja ootusi üksteisega selgelt.

Kommunikatsiooni purunemise üks levinum põhjus on meeskonna liikmete usalduse puudumine. Kui meeskonna liikmed üksteist ei usalda, võivad nad kõhkleda oma mõtteid ja ideid jagada või ei soovi teisi kuulata. See võib põhjustada arusaamatusi, pettumust ja koostöö puudumist.

Teine levinud kommunikatsiooni purunemise põhjus on selgete suhtluskanalite puudumine. Kui meeskonna liikmetel pole selget arusaamist, kuidas üksteisega suhelda, võivad nad olla vastumeelsed oma mõtteid ja ideid jagama. See võib põhjustada segadust ja pettumust ning muuta meeskonna tõhusate otsuste tegemise keeruliseks.

Kommunikatsiooni purunemiste lahendamiseks meeskonnas on esimene samm probleemi algpõhjuste tuvastamine. See võib hõlmata töötajate uuringute, fookusgruppide ja intervjuude läbiviimist, et koguda tagasisidet ja teadmisi käsitletavate probleemide kohta.

Kui algpõhjused on kindlaks tehtud, on järgmine samm nende probleemidega tegelevate lahenduste rakendamine. See võib hõlmata järgmist:

Meeskonnaliikmete vahelise läbipaistvuse ja avatud suhtluse julgustamine, luues turvalise ja kaasava keskkonna, kus kõik meeskonnaliikmed tunnevad oma mõtteid ja ideid jagades mugavalt.

Koolituse ja ressursside pakkumine tõhusaks suhtluseks, näiteks tõhus tagasiside ja konfliktide lahendamine.

Julgustades meeskonnaliikmeid üksteist aktiivselt kuulama ja võtma aega erinevate vaatenurkade mõistmiseks.

Selgete suhtluskanalite ja juhiste loomine selle kohta, kuidas meeskonnaliikmed peaksid omavahel suhtlema, näiteks regulaarsete meeskonna koosolekute, e -posti või kiirsõnumite kaudu.

Julgustades meeskonnaliikmeid võtma vastutuse oma suhtluse eest, määrates selged ootused ja hoides meeskonnaliikmeid vastutavaks oma kohustuste täitmise eest.

Meeskonna liikmete usalduse loomine selliste tegevuste kaudu nagu meeskonna loomine, jäämurdjad ja muud meeskonna sidemete tegevused.

Üldiselt nõuab kommunikatsiooni purunemiste lahendamine meeskonnas mitmetahulist lähenemisviisi, mis käsitleb probleemi algpõhjuseid ja julgustab meeskonnaliikmete vahel avatud, läbipaistvat ja tõhusat suhtlust.

Peegeldusena on meeskondade ja organisatsioonide jaoks tõhusalt suhtlemine, kuna see tagab, et kõik on samal lehel ja et ülesanded on tõhusalt täidetud. Kuid see pole alati lihtne, kuna inimestel on erinevad suhtlusstiilid ja mõnikord pole meie tajumise viis sama, mis teistel. Seetõttu on oluline, et suhtlemisel oleks avatus ja paindlikkus ning olla teadlik erinevatest meeskonnas suhtlemisviisidest.

Lisaks on oluline tunnistada, et suhtlemisjaotused on meeskonna dünaamika normaalne osa ja et on oluline olla ennetav nendega tegelemisel ja meeskonnas tõhusa suhtluse edendamisel. Ülalnimetatud lahenduste rakendamisel saavad meeskonnad parandada oma suhtlust, parandada oma tootlikkust ja viia lõpuks eduka tulemuseni.