Kuidas lahendada meeskonnas “selgete eesmärkide ja eesmärkide puudumine”?

Selgete eesmärkide ja eesmärkide puudumine on tavaline küsimus, mis võib mõjutada olulist mõju meeskonna motivatsioonile ja jõudlusele. Kui indiviidid on kindel, mida neilt oodatakse, võib see põhjustada segadust, pettumust ja suuna puudumist. Siin on selle probleemi kirjeldus, peegeldus ja lahendus.

Kirjeldus: Selliste eesmärkide ja eesmärkide puudumine võivad olla põhjustatud mitmesugustest teguritest, näiteks haldamisest pärit halb suhtlus, ebaselged ametijuhendid või eesmärkide seadmise protsesside puudumine. See võib põhjustada selguse puudumist prioriteetide osas ja mittevastavuseni individuaalsete ja meeskonna eesmärkide vahel.

Peegeldus: selgete eesmärkide ja eesmärkide puudumine võib olla kahjulik meeskonna moraalile ja motivatsioonile. Ilma selge mõistmiseta, mille nimel nad töötavad, võivad üksikisikud tunda end lahti ja tal puudub eesmärk. Lisaks võib see põhjustada tootlikkuse vähenemist, kuna meeskonna liikmed ei pruugi oma jõupingutusi tõhusalt keskenduda.

Lahendus: selgete eesmärkide ja eesmärkide puudumise küsimuse lahendamiseks on oluline luua selge ja lühike eesmärkide seadmise protsess. Seda saab teha:

Juhtkonna suhtlus: juhtkond peaks selgelt edastama ettevõtte eesmärgid ja eesmärgid kõigile meeskonna liikmetele, nii et kõigil oleks selge arusaam sellest, mida oodatakse.

Määratlege rollid ja vastutus: Töökirjeldused tuleks selgelt määratleda ja edastada, et tagada, et kõik teaksid, mida neilt oodatakse.

Looge eesmärkide seadmise protsessid: meeskondi tuleks julgustada eesmärgid kokku panema ja nende eesmärkide saavutamise edusamme regulaarselt üle vaatama. Seda saab teha regulaarsete meeskonna koosolekute või tulemuslikkuse ülevaate kaudu.

Julgustage töötajate panust: töötajaid tuleks julgustada eesmärkide seadmise protsessi panustama, kuna see võib aidata suurendada motivatsiooni ja kaasatust.

Neid strateegiaid rakendades saab tõhusalt käsitleda selgete eesmärkide ja eesmärkide puudumist ning meeskonna motivatsiooni ja jõudlust saab parandada.