Kuinka ratkaista “huono johtajuus” joukkueessa?

Huono johtajuus voi olla merkittävä este joukkueille ja voi johtaa vähentyneeseen tuottavuuteen, alhaiseen moraaliin ja suureen liikevaihtoon. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on tärkeää tunnistaa ensin erityinen käyttäytyminen ja toimet, jotka edistävät huonoa johtajuutta. Tämä voidaan tehdä työntekijöiden tutkimusten, kohderyhmien ja haastattelujen avulla palautteen ja käsillä olevien johtamiskysymysten keräämiseksi.

Kun erityiset kysymykset on tunnistettu, on tärkeää käsitellä niitä suoraan kyseisen johtajan kanssa. Tämä voidaan tehdä valmennuksen, mentoroinnin tai suorituskyvyn hallinnan avulla. On myös tärkeää tarjota selkeät odotukset ja ohjeet johtamiskäyttäytymiselle ja pitää johtajat vastuussa toimistaan ​​ja päätöksistään.

Erityisten kysymysten käsittelyn lisäksi on myös tärkeää luoda läpinäkyvyyden ja avoimen viestinnän kulttuuri ryhmässä. Tämä voidaan tehdä rohkaisemalla työntekijöitä jakamaan ajatuksiaan ja ideoitaan ja edistämällä avoimen palautteen kulttuuria.

On myös tärkeää tarjota mahdollisuuksia työntekijöiden kehittämiselle ja koulutukselle johtamistaitojen, kuten viestinnän, päätöksenteon ja tiimien rakentamisen parantamiseksi.

Lopuksi on tärkeää perustaa järjestelmä säännöllisille suoritusarviointeille kaikille johtajille, mikä mahdollistaisi jatkuvan palautteen ja mahdollisuudet tunnistaa ja käsitellä mahdollisia johtamiskysymyksiä niiden esiintyessä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että huono johtajuus voi olla vakava asia joukkueille, mutta siihen voidaan puuttua tiettyjen kysymysten käsittelemällä, avoimuuden ja avoimen viestinnän kulttuurin luomalla, työntekijöiden kehittämismahdollisuuksien tarjoamisen ja säännöllisen suoritusarviointijärjestelmän perustamisen . Ottamalla nämä toimenpiteet organisaatiot voivat parantaa johtajuuttaan ryhmissä ja lopulta parantaa organisaation yleistä suorituskykyä ja tuottavuutta.