Làm thế nào để giải quyết “lãnh đạo kém” trong một đội?

Lãnh đạo kém có thể là một trở ngại lớn cho các đội và có thể dẫn đến giảm năng suất, tinh thần thấp và doanh thu cao. Để giải quyết vấn đề này, điều quan trọng trước tiên là xác định các hành vi và hành động cụ thể đang đóng góp cho lãnh đạo kém. Điều này có thể được thực hiện thông qua các cuộc khảo sát nhân viên, các nhóm tập trung và các cuộc phỏng vấn để thu thập phản hồi và hiểu biết về các vấn đề lãnh đạo trong tay.

Một khi các vấn đề cụ thể đã được xác định, điều quan trọng là phải giải quyết chúng trực tiếp với người lãnh đạo trong câu hỏi. Điều này có thể được thực hiện thông qua huấn luyện, cố vấn hoặc quản lý hiệu suất. Điều quan trọng nữa là cung cấp những kỳ vọng và hướng dẫn rõ ràng cho hành vi lãnh đạo và giữ các nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm về hành động và quyết định của họ.

Ngoài việc giải quyết các vấn đề cụ thể, điều quan trọng là tạo ra văn hóa minh bạch và giao tiếp cởi mở trong nhóm. Điều này có thể được thực hiện bằng cách khuyến khích nhân viên chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng của họ, và bằng cách thúc đẩy văn hóa phản hồi cởi mở.

Điều quan trọng nữa là cung cấp cơ hội phát triển và đào tạo của nhân viên để cải thiện các kỹ năng lãnh đạo, như giao tiếp, ra quyết định và xây dựng nhóm.

Cuối cùng, điều quan trọng là thiết lập một hệ thống để đánh giá hiệu suất thường xuyên cho tất cả các nhà lãnh đạo, điều này cho phép phản hồi liên tục và cơ hội để xác định và giải quyết bất kỳ vấn đề lãnh đạo nào khi chúng phát sinh.

Tóm lại, sự lãnh đạo kém có thể là một vấn đề nghiêm trọng đối với các nhóm, nhưng nó có thể được giải quyết thông qua sự kết hợp của việc giải quyết các vấn đề cụ thể, tạo ra văn hóa minh bạch và giao tiếp cởi mở, tạo cơ hội phát triển nhân viên và thiết lập một hệ thống để đánh giá hiệu suất thường xuyên . Bằng cách thực hiện các bước này, các tổ chức có thể cải thiện khả năng lãnh đạo trong các nhóm của họ và cuối cùng cải thiện hiệu suất và năng suất tổng thể của tổ chức.