Làm thế nào để giải quyết “Quản lý các bên liên quan không đủ” trong một nhóm?

Quản lý các bên liên quan không đầy đủ là một vấn đề phổ biến trong các nhóm, và nó có thể dẫn đến việc thiếu sự liên kết và hợp tác giữa các bên liên quan, dẫn đến sự chậm trễ và thất bại của dự án.

Một lý do có thể cho vấn đề này là thiếu giao tiếp rõ ràng và kỳ vọng giữa các bên liên quan. Để giải quyết vấn đề này, điều quan trọng là thiết lập vai trò và trách nhiệm rõ ràng cho mỗi bên liên quan, cũng như các dòng giao tiếp rõ ràng và kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng mọi người đều ở trên cùng một trang.

Một nguyên nhân tiềm năng khác của quản lý các bên liên quan không đầy đủ là thiếu mua và tham gia giữa các bên liên quan. Điều này có thể được giải quyết bằng cách tích cực liên quan đến các bên liên quan trong quá trình lập kế hoạch và ra quyết định dự án, và bằng cách truyền đạt rõ ràng các lợi ích và giá trị của dự án cho họ.

Ngoài ra, điều quan trọng là phải có một kế hoạch quản lý các bên liên quan chuyên dụng bao gồm các cuộc họp, cập nhật và các phiên phản hồi thường xuyên của các bên liên quan. Kế hoạch này nên được xem xét và cập nhật thường xuyên để đảm bảo rằng nó vẫn có liên quan và hiệu quả.

Một giải pháp khác là liên quan đến bên thứ ba có chuyên môn về quản lý các bên liên quan hoặc tạo điều kiện giao tiếp, người này có thể giúp liên kết các kỳ vọng, thiết lập các kênh truyền thông rõ ràng và quản lý sự tham gia của các bên liên quan.

Nhìn chung, chìa khóa để giải quyết quản lý các bên liên quan không đầy đủ là thiết lập giao tiếp và kỳ vọng rõ ràng giữa các bên liên quan, tích cực tham gia vào dự án và có kế hoạch quản lý các bên liên quan chuyên dụng. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng các bên liên quan được liên kết và tham gia trong suốt dự án, dẫn đến một kết quả thành công hơn.